Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske

Strategiju prostornog uređenja Republike Hrvatske donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 27. lipnja 1997. godine.

Odluku o Izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske donio je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 14. lipnja 2013. godine.