Prodaja stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Informativni izračun cijene stana

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 78/21)

 • odnosi se na bivše nositelje stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi s kojima je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaključio ugovor o najmu stana
 • rok za predaju zahtjeva za otkup za sve korisnike koji imaju ugovor o najmu ističe protekom 6 mjeseci od stupanja na snagu Odluke (17.01.2022.)
 • rok za buduće korisnike - 6 mjeseci od datuma sklapanja ugovor o najmu stana
 • zahtjev se predaje putem pošte ili osobno na adresi pisarnice Ministarstva, Ulica Republike Austrije 14., 10000 Zagreb

Obrazac - Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu Republike Hrvatske
 

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja („Narodne novine“, br. 1/14)

 • odnosi se na bivše nositelje stanarskih prava koji su u stanovima u državnom vlasništvu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca temeljem Zakona o najmu stanova
 • odnosi se na gradove i općine Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, razvrstanim u
 • I. skupinu područja posebne državne skrbi
 • rok za predaju zahtjev za otkup stanova istekao je s danom 30. lipnja 2014. godine
 • popis potrebne dokumentacije koje je potrebno priložiti navedeni su na zahtjevu

Obrazac - Zahtjev za kupnju stana u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

 

Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (“Narodne novine“, broj 24/19) - na snazi je do donošenja nove Uredbe

 • odnosi se na sve korisnike koji su stambeno zbrinuti na području posebne državne skrbi temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi s kojima je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaključio ugovor o najmu stana
 • rok za predaju zahtjeva za otkup obiteljskih kuća ili stanova - trajno je otvoren
 • zahtjev se predaje putem pošte ili osobno na adrese:
  • Ministarstva, Ulica Republike Austrije 14., 10 000 Zagreb ili
  • Područnu Službu - nadležnu za mjesto u kojem se nalazi kuća ili stan

Obrazac - Zahtjev za kupnju stambene jedinice u državnom vlasništvu na potpomognutom području i području posebne državne skrbi