Koordinatorica za ravnopravnost spolova

Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovana je na temelju odredbi članka 52. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) i članka 27. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17).

Zadaća koordinatorice je da koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te da surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova. Koordinatorica za ravnopravnost spolova priprema također izvješća o provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova koja tijela državne uprave dostavljaju Uredu svake dvije godine.


Koordinatorica za ravnopravnost spolova:
Marijana Cikoja, dipl.soc. radnica
Tel: 01/3712 775
e-pošta: marijana.cikoja@mpgi.hr