Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću imenovana je od strane ministra na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) i točke V.5. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine broj 140/09).

Koordinatorica savjetovanja sa zaintersiramom javnošću surađuje s tijelima javne vlasti s ciljem dosljednog praćenja i koordinacije postupaka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja akata kojima se uređuju pitanja iz područja prostornog uređenja i gradnje kako bi se osigurala usklađena primjena standarda i mjerila u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i u skladu sa smjernicama za primjenu kodeksa savjetovanja.

Krajnji je cilj je olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana.


Koordinatorica za savjetovanje sa zaintersiranom javnošću:
Daliborka Nović, dipl. pravnica
Tel: 01/3782 168
e-pošta: daliborka.novic@mpgi.hr


Zamjenik koordinatorice za savjetovanje sa zaintersiranom javnošću:
Roman Živković, dipl. pravnik
Tel: 01/6473 094
e-pošta: roman.zivkovic@mpgi.hr

Dokumenti