Povjerenica za etiku

Etičkim kodeksom državnih službenika ("Narodne novine" broj 40/1113/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine protivno odredbama Etičkog kodeksa mogu se obratiti povjerenici za etiku ovoga Ministarstva.

Zadaća povjerenice je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na slijedeći kontakt:  

Povjerenica za etiku:
Gorana Lukić
Tel: 01/3782 448
e-pošta: gorana.lukic@mpgi.hr

Zamjenik povjerenice za etiku:
Sven Kološ
Tel: 01/3782 437
e-pošta: sven.kolos@mpgi.hr