Dostava Izvješća o stanju u prostoru

Temeljem odredbe članka 41. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti Zavodu za prostorni razvoj izvješće o stanju u prostoru u elektroničkom obliku u roku od petnaest dana od objave u službenom glasniku.
 
Izvješća se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: izvjesce-o-stanju-u-prostoru@mpgi.hr.