Obavijesti i Odluke o izradi prostornih planova

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17114/1839/19, 98/19, članci 86.-89.), nositelj izrade prostornog plana dužan je obavijestiti javnost o izradi prostornog plana (izradi novog plana, njegovih izmjena i/ili dopuna, odnosno zasebno stavljanje izvan snage) i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.


Obavijesti o izradi prostornog plana dostavljaju se u roku od osam dana od objave u službenom glasniku Odluke o izradi na adresu elektroničke pošte: odluke-o-izradi@mpgi.hr


Obavijesti o izradi prostornih planova državne razine:

 

Obavijesti o izradi prostornih planova po županijama: