Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

 Stranica ažurirana 2. kolovoza 2022. godine

             

Nakon što je Sabor 29. listopada 2021. izglasao izmjene Zakona o obnovi kojim su pojednostavljeni postupci obnove na potresom pogođenim područjima, Vlada je 10. prosinca 2021. usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom kojim se detaljno razrađuje postupanje po podnesenim zahtjevima za obnovu.

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21117/21
 • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22)  


Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Odgovarajući obrazac za podnošenje zahtjeva može se preuzeti niže: 


Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;   
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 


Rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. 
 

Pregled aktivnosti obnove

Ministarstvo je do 31. svibnja 2022. godine zaprimilo ukupno 18.882 zahtjeva za obnovom zgrada oštećenih potresima od 22. ožujka 2020. godine te 28. i 29. prosinca 2020. godine, što obuhvaća zahtjeve podnesene temeljem Zakona o obnovi i zahtjeve podnesene temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice.
 
S obzirom da su građani u pojedinim slučajevima za iste adrese podnosili više zahtjeva, utvrđeno je da se 18.882 zahtjeva odnosi na 13.769 adresa. Temeljem do sad zaprimljenih zahtjeva za obnovom, Ministarstvo je donijelo 5.074 akata kojima su riješeni, odnosno obrađeni zahtjevi za 5.407 adresa, što čini 39,27% adresa, odnosno zgrada oštećenih potresima.

Za područje Grada Zagreba Ministarstvo je do sad zaprimilo ukupno 6.922 zahtjeva za obnovom zgrada koji se odnose na 4.298 adresa. Temeljem do sad zaprimljenih zahtjeva za obnovom, Ministarstvo je donijelo 3.177 akata kojima su riješeni, odnosno obrađeni zahtjevi za 3.113 adresa, što čini 73,92 % adresa, odnosno zgrada oštećenih potresima.
 
Ministarstvo je za financiranje najamnina u periodu do 20. svibnja 2022. donijelo 577 pozitivnih rješenja za sufinanciranje najamnina kojima je zbrinute 1.438 osoba te isplatilo iznos od 48,53 milijuna kuna, od čega 26,8 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 21,7 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.

Ministarstvo je donijelo ukupno 2.224 odluka o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu kojima je odobrena novčana pomoć za opravdane troškove u iznosu od 110,8 milijuna kuna, a isplaćena je novčana pomoć u ukupnom iznosu od 101,5 milijuna kuna.
 
U segmentu isplate novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu, kroz model samoobnove, Ministarstvo je donijelo ukupno 38 odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu kojima je odobrena novčana pomoć u iznosu od 8,4 milijuna kuna, a isplaćena je novčana pomoć u iznosu od 7,8 milijuna kuna za pet zgrada, odnosno za tri višestambene zgrade i za dvije obiteljske kuće.
 
Kako za građane postoji mogućnost isplate na tri načina, do sad su izvršene isplate novčane pomoći prije početka izvođenja radova za dvije višestambene zgrade u Zagrebu, u iznosu od 5.561.162,31 kuna. U tijeku je praćenje konstrukcijske samoobnove obiteljske kuće u Zagrebu, te su izvršene dvije isplate novčane pomoći za projektnu dokumentaciju i prvu privremenu situaciju za izvođenje radova u ukupnom iznosu 247.580,29 kuna. Također, izvršena je isplata novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu jedne obiteljske kuće u Zagrebu  u iznosu od 144.461,50 kuna, te za konstrukcijsku obnovu dvije višestambene zgrade u Zagrebu, u ukupnom iznosu od 2.085.625,87 kuna.
 
U dijelu zahtjeva koji se odnose na uklanjanje potresom uništenih obiteljskih kuća na području Grada Zagreba, Ministarstvo je donijelo ukupno 74 odluka o uklanjanju obiteljskih kuća, a temeljem kojih je Fond za obnovu do sad uklonio 21 obiteljsku kuću u Zagrebu..
 
U segmentu organizirane obnove, Fond za obnovu je započeo pripremu i provedbu postupaka obnove na 552 lokacije u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji (od toga više od 90% se odnosi na Zagreb), od čega se 431 lokacija odnosi na konstrukcijsku obnovu, 99 lokacija na uklanjanje objekata, 44 lokacija na izgradnju zamjenske obiteljske kuće. Kao prvi korak provedbe obnove ugovorena je za 428 zgrada usluga ovlaštenog inženjera građevinarstva koji utvrđuju klasifikaciju oštećenja zgrade, građevinsku bruto površinu, je li zgrada postojeća, čini li zgrada samostalnu konstrukcijsku cjelinu. Do sada je dostavljeno 306 Izvještaja/Nalaza ovlaštenih inženjera građevinarstva. Za 115 zgrada ugovorena je tehničko-financijska kontrola projekata od čega je za 32 zgradu dobivena Suglasnost na projektnu dokumentaciju (Elaborat i Projekt).
 
Ugovorena su 32 projektiranja od čega se jedno projektiranje odnosi na novu zamjensku obiteljsku kuću. Postupak nabave projektiranja za 8 zamjenskih obiteljskih kuća je u tijeku, donesene su odluke o odabiru. Vezano uz izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća, ugovorene su usluge ovlaštenih geodeta i geotehničara potrebnih za projektiranje za 12 lokacija.
 
Ugovoreni izvođač radova uveden je u posao konstrukcijske obnove višestambene zgrade na lokaciji u Zagrebu, a slijedi i postupak uvođenja u posao konstrukcijske obnove obiteljske kuće ugovorenog izvođača, također na lokaciji u Zagrebu. U tijeku je postupak nabave izvođača radova za konstrukcijsku obnovu još jedne obiteljske kuće, kao i pregled ponuda u postupku nabave izvođača radova za dvije konstrukcijske obnove zgrada u Zagrebu. U pripremi je i postupak nabave izvođača radova za još jednu višestambenu zgradu u Đorđićevoj ulici u Zagrebu, kao i objava postupka za nabavu izvođenja radova za uklanjanje četiri obiteljske kuće. U pripremi je postupak nabave kojima se grupira nabava uklanjanja cca 300 obiteljskih kuća.  Pripremaju se i grupiraju postupci nabave usluge kontrole projekta, te usluga nabave provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta, s ciljem ubrzanja postupaka. Potpisan je ugovor za uslugu ovlaštenog inženjera građevine za 14 višestambenih zgrada, te je u tijeku postupak sklapanja ugovora kroz okvirni sporazum za još 18 adresa.  Potpisani su ugovori s revidentima za pregled 17 lokacija.
 
U programu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zaprimljeno je 1.474 zahtjeva. Od tog broja, ugovorene su usluge projektiranja i operativne koordinacije za 352 zgrade na području 14 mjesnih odbora Grada Zagreba. Izdan je 151 nalog za projektiranje višestambenih zgrada u Gradu Zagrebu, a zaprimljeno je 46 izvještaja o utvrđivanju oštećenja nekonstrukcijskih elemenata.
 
Natječaji za usluge projektiranja i operativne koordinacije za 296 zgrada na području 38 mjesnih odbora Grada Zagreba su u fazi evaluacije ponuda te je postupak nabave stručnog nadzora za nekonstrukcijsku obnovu za još 4 Mjesna odbora u Zagrebu (MO Andrija Medulić, MO Cvjetni trg, MO Mimara, MO August Šenoa) u tijeku.

Na stranicama https://www.fzo.hr/  redovito se objavljuju informacije o aktivnostima koje poduzima Fond. 


Plan ubrzanja obnove 

Sredinom mjeseca travnja 2022., ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina predstavio je plan ubrzanja obnove kroz 5 ključnih točaka.

Prva od njih odnosi se na organizacijske prilagodbe putem centralizacije kontrole i praćenja procesa, jasnim ulogama i odgovornostima, jačanjem ljudskih kapaciteta, organizacijskim preustrojem i ažuriranjem središnje baze podataka.

Druga točka predviđa efikasniju i bržu nabavu, aktivnim praćenjem stanja na građevinskom tržištu, informiranjem izvođača radova o dugoročnim planovima i aktivnostima, uključivanjem svih kapaciteta građevinske operative, uvođenjem generičkih troškovnika i okvirnih sporazuma, provođenjem nabave po cjelinama, uvažavanjem poremećaja na tržištu te informiranjem stranih izvođača o planiranim aktivnostima te uvjetima poslovanja na tržištu Republike Hrvatske.

Treća točka predviđa donošenje određenih regulatornih izmjena koje su potrebne za lakšu provedbu obnove, putem prilagodbe dodjele potpora te prilagodbom i izmjenom potrebnih propisa.

Četvrta točka podrazumijeva jasniju i kvalitetniju komunikaciju prema krajnjim korisnicima – građanima, izvođačima pojedinih radova, kao i svim drugim akterima uključenima u proces obnove.

Posljednja točka odnosi se na dinamiku realizacije obnove, kojom je predviđen početak izvođenja radova na svim vrstama obnove na svim područjima pogođenim potresom, kao i pokretanje radova na više stotina gradilišta konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih obiteljskih kuća do kraja ljeta. Također, jedan od glavnih prioriteta je isplata novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, te u narednih godinu dana gotovo u cijelosti završiti sve postupke organizirane nekonstrukcijske obnove. Isto tako, jedan od glavnih ciljeva jest u narednih godinu dana započeti radove konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih građevina za 1.000 domova.

U tom smislu, zadano je nekoliko ciljeva:

 • do kraja ljeta započeti izvođenje radova svih vrsta obnove, na svim područjima pogođenim potresom
 • isto tako, do kraja ljeta otvoriti više stotina gradilišta konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih kuća.
 • prioritetno isplatiti novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu
 • u narednih godinu dana gotovo u cijelosti završiti sve postupke organizirane nekonstrukcijske obnove
 • također, u narednih godinu dana cilj je započeti s izvođenjem radova konstrukcijske obnove i izgradnje zamjenskih građevina za 1.000 domova


Dodatne informacije i pomoć građanima 

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica mogu obratiti u Informativni centar  „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove. Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 17:00 sati odnosno u subotu od 08:00 do 13:00 sati. Informacije se mogu dobiti na telefon 0800 0017 i na e-mail: potres@mpgi.hr 

Infomativni centar "Obnova" je zajednički informativni centar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za obnovu. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu a pravni savjeti mogu se zatražiti i telefonski, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/vijesti/11384

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".

 

Dokumenti