Obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije

Stranica ažurirana  26. studenog 2021. godine

VAŽNO! - U Saboru usvojene izmjene Zakona o obnovi

Hrvatski sabor izglasao je na sjednici održanoj 29. listopada 2021. godine izmjene Zakona o obnovi kojim se građane oslobađa obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Za zakon je glasovalo 76 zastupnika, sedmero ih je bilo protiv, a 35 suzdržano. Više....

             

Usvojen novi program mjera za obnovu

Vlada je 9. rujna 2021. godine usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom u pet županija kojim su korigirane cijene izvođenja radova zbog rasta cijena na tržištu i produljeni rokovi za predaju zahtjeva iz obnove.

Također, legalnost objekta više nije uvjet za ostvarivanje novčane pomoći za privremenu pomoć i hitne intervencije. 

U program mjera ugrađeni su rezultati studije u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava likvefakcije, vrtača i klizišta, izrađena u suradnji s Rudarsko-geološko- naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. 

Prema novim mjerama, kod samoobnove obiteljske kuće na području proglašene katastrofe vlasnik obiteljske kuće moći će sam organizirati izradu elaborata i projektne dokumentacije i izvesti radove, a nadzor nad izvedenim radovima i isplatu obavit će Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje.

Također, dodatno su uređeni postupak privremene pohrane stvari i pitanje privremenog skladištenja građevinskog materijala i postupanje s njima.

Jasnije se definiraju sadržaji bitne tehničke dokumentacije u obnovi, završno izviješće nadzornog inženjera i pisana izjava izvođača u izvedbenim radovima te se dodatno uređuju potrebni elementi za sve ključne sudionike u obnovi i produljuju rokovi za podnošenje zahtjeva. 

Od sada će, osim za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, građani mogu ostvariti novčanu pomoć za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade i projekta za cjelovitu obnovu, a rok za podnešenje tog zahtjeva produžuje se do 31. prosinca 2030. 

Rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade produljen je do 31. prosinca 2022., a zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade moći će predati do 31. prosinca 2025.

 

Kako do obnove i povrata novčanih sredstava?

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21) i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:  
   
Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak,: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 

Ministarstvo je do 26. studenoga 2021. godine zaprimilo 14.369 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 1.400 odluka i zaključaka koji su proslijeđeni provedbenim tijelima za obnovu (Fondu za obnovu i Središnjem uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje). 
 

Hitna sanacija krovišta, dimnjaka, zabata, stubišta i dizala

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca. Da bi se ostvarilo pravo na povrat novca valja: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • čuvati originalne račune.  

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 5 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj  višestambene ili poslovne zgrade. Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2022. godine. 

Za povrat utrošenih sredstava hitnih sanacija krovišta, dimnjaka, zabata i dizala, Ministarstvo je dosad riješilo ukupno 2.088 zahtjeva te je odobren povrat sredstava u iznosu od 75.32 milijuna kuna.

Odlukom Vlade od 1. travnja 2021. godine ta je mjera povećana sa 12 tisuća na 16 tisuća kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće ili zgrade, odnosno na 25 tisuća kuna po obiteljskoj kući (ukoliko nema više posebnih dijelova).  Da bi se ostvarilo pravo na isplatu razlike, potrebno je podnijeti zahtjev također na Obrascu 5 te se pozvati na klasifikacijsku oznaku (KLASU) rješenja na temelju kojega je isplaćena svota od 12 tisuća kuna. Pritom nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.

Sufinanciranje kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprima prijave građana za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova za zgrade koje su stradale u potresu. Do sada je, kroz dva natječaja fonda, tu mjeru iskoristilo preko 7.100 korisnika a za tu namjenu isplaćeno je 57 milijuna kuna.

Podnošenje prijava moguće je do kraja godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, a na javni poziv mogu se javiti (korisnici sredstava):

 • fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća
 • upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80 posto opravdanih troškova, kako slijedi:

 • za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000 kuna po stambenoj jedinici
 • za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi

Dodatne infomacije o pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-402, 01/6448-414 i 01/5391-959, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom na adresu bojleri2020@fzoeu.hr.  
 


Najamnina za zamjenski smještaj

Ministarstvo je za financiranje najamnina osobama čiji su objekti stradali u potresima raspisalo četiri javna poziva. Sufinanciranjem najamnina te smještaja obuhvaćeno je više od 1.300 osoba te su za tu namjenu osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU. Prijave na posljednji javni poziv moguće su do 31. prosinca 2021. godine.

Za financiranje najamnina dosad je isplaćeno 26,37 milijuna kuna, od čega 17,1 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 9,27 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.
 

Oslobađanje najamnine za državne nekretnine stradale u potresu

Obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu države, a oštećenih u potresu,  oslobođeni su najmoprimci i korisnici s područja Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba. Odluku o tome donijela je Vlada dana 4. ožujka 2021. godine, a nastavno i Skupština Društva Državne nekretnine d.o.o.
 
Najmoprimci i korisnici državnih nekretnina su oslobođeni plaćanja počevši od siječnja 2021. pa do ponovne mogućnosti korištenja poslovnih prostora i stanova oštećenih u potresu.
 
Obveze plaćanja  oslobođeni su najmoprimci, zakupoprimci i korisnici nekretnina koji  imaju stupanj oštećenja neuporabljivo (oznake N1 i N2) te ne koriste prostor. 


Financijska sredstva za obnovu 

Štete izazvane potresima su ogromne, radi se o 86 milijardi kuna za Zagreb i okolicu i 41,6 milijardi kuna za Banovinu, što je oko 128 milijardi kuna stoga je bilo potrebno osigurati dostatna sredstva iz europskih i međunarodnih izvora kako bi se ovaj skupi i dugotrajni proces mogao provesti. 

Iz Fonda solidarnosti Europske unije, za štetu nastalu kao posljedica potresa iz ožujka 2020., nakon predujma uplaćenog krajem kolovoza 2020. godine, u prosincu 2020. godine Europska komisija uplatila je u proračun Republike Hrvatske preostali dio novčane pomoći iz Fonda solidarnosti EU, što ukupno iznosi 683 milijuna eura za potres s epicentrom u Zagrebu koji je pogodio glavni grad u ožujku 2020. 

Prvi pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljeni su već u siječnju 2021. godine, a do sada je objavljeno 13 poziva, zaprimljeno je 436 projektnih prijedloga u vrijednosti od 11 milijardi kuna te je sklopljeno 255 ugovora u vrijednosti od 7,9 milijardi kuna, što uključuje financiranje iz FSEU, ali i drugih izvora. 

Po zaprimanju  zahtjeva RH za financijsku pomoć iz FSEU-a za štetu nastalu kao posljedica potresa na području Petrinje, podnesenog u ožujku 2021. godine, EK je 2. kolovoza 2021. izvršila uplatu dijela predujma u iznosu od oko 41 mil Eura (41.325.507,00 Eur) u proračun RH, a prema prijedlogu odluke EK, ukupni iznos iznosio bi oko 319 mil Eura (319.192.359,00 Eur). 29. listopada 2021. godine, Europska Komisija je objavila informaciju o obavljenom pregledu zahtjeva RH vezanog za potres iz prosinca 2020. te izrađenom prijedlogu odluke o dodjeli sredstava EUSF-a, koja je upućena u daljnji postupak u Europski parlament i Vijeće EU-a. Odluka će biti izvršna, odnosno isplata preostalog dijela sredstava do ukupno odobrenog iznosa bit će moguća tek nakon okončanja postupka navedenih tijela EU-a, a očekuje se do kraja tekuće godine. 

Dodatno, pored sredstava koja su na raspolaganju iz Fonda solidarnosti EU, dio sredstava za obnovu planiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, kroz inicijativu obnove zgrada za što je planirano 5,9 milijardi kuna. 

Kada je riječ o međunarodnim financijskim institucijama, potpisan je zajam od 200 milijuna dolara od Svjetske banke od čega je 180 milijuna dolara namijenjeno za oporavak i obnovu nakon potresa, 15 milijuna dolara za nadzor i pripravnost javnog zdravstva, te 5 milijuna dolara za upravljanje projektom. 

Program dodjele državnih potpora za nadoknadu štete prouzročene potresom 

Program dodjele državnih potpora za nadoknadu štete prouzročene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije stupio je na snagu dana 14. lipnja 2021. godine. Programom se definiraju ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu državnih potpora za nadoknadu štete na poslovnim zgradama i dijela zgrada u kojima se obavlja gospodarska djelatnost, a koja je nastala kao posljedica potresa 22. ožujka 2020. u Zagrebu i okolici te potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine s epicentrom u Gradu Petrinji. 

 

Dodatne informacije i pomoć građanima 

Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica mogu obratiti u Informativni centar  „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu gdje mogu dobiti sve važne informacije, ali i savjete za postupak obnove. Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 17:00 sati odnosno u subotu od 08:00 do 13:00 sati. Informacije se mogu dobiti na telefon 01/3782 117 i na e-mail: potres@mpgi.hr 

Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je osnovan sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa. Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu a pravni savjeti mogu se zatražiti i telefonski, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 12 sati, odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.  

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Kralovačke i Zagrebačke županije dostupne su na sljedećoj poveznici: https://mpgi.gov.hr/vijesti/11384

 

Pomoć za obnovu nakon potresa

Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa".

 

 

 

Dokumenti