Ravnatelji uprava i zavoda

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovani/ovlašteni su:

 • Valentina Buljubašić 
  ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina

 • Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ.
  ravnateljica Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije

 • Katica Prpić 
  ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

 • Danijel Meštrić, mag.ing.aedif.
  ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju 

 • Bojan Linardić, dipl.ing.arh. (životopis)
  ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj

 • Ivana Pintar, dipl.iur. (životopis)
  ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama

 • Tonči Glavinić
  ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa