Ravnatelji uprava i zavoda

Na 43. sjednici Vlade od 11. veljače 2021. godine, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovani su:

 • Katica Prpić 
  ravnateljica Uprave za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina

 • Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ. (životopis)
  ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije

 • Izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod. (životopis)
  ravnatelj Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja

 • Danijel Meštrić, mag.ing.aedif.
  ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju 

 • Bojan Linardić, dipl.ing.arh. (životopis)
  ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj

 • Ivana Pintar, dipl.iur. (životopis)
  ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama

 • Leon Žulj, dipl.oec. (životopis)
  ravnatelj Uprave za trgovačka društva, strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje o sustavu upravljanja državnom imovinom