Poziv Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge

VAŽNO - Obavijest o 1. izmjeni Poziva radi povećanja alokacije!

Zagreb, 11. srpnja 2024. - Provedena je 1. izmjena Poziva Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za: Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.03) radi povećanja alokacije. Poziv je pokrenut u okviru NPOO inicijative 6. Obnova zgrada, investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada. Dodatkom NPOO-u prošireno je postojeće ulaganje u energetsku obnovu zgrada javnog sektora novom investicijom C7.2.I1 te su osigurana dodatna sredstva.
 
Slijedom navedenog, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 9. siječnja 2024. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu povećan s 33,18 milijuna eura (250 milijuna kuna) na 66,36 milijuna eura. Povećanjem alokacije omogućit će energetska obnova ugovaranjem energetske usluge dodatnih 104.000 m2,odnosno ukupno 208.000 m2 građevinske bruto površine zgrada javnog sektora.
 
U Popisu izmjena navedene su izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva vezane primarno uz povećanje raspoložive alokacije, unos novih pokazatelja, povećanje ukupnog prihvatljivog troška naknade za energetsku uslugu u odnosu na ukupnu vrijednost energetske usluge te ažuriranje zakonodavnog okvira, a odnose se na Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Obrazac 10. Inicijalni popis zgrada, Obrazac 11. Registar projekata i Obrazac 12. Godišnje izvješće o napretku projekata.
 

U okviru 1. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:

  1. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Upute za prijavitelje_1. corrigendum
  2. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Sažetak poziva_1. corrigendum
  3. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Obrazac 10. Inicijalni popis zgrada_1. corrigendum
  4. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Obrazac 11. Registar projekata_1. corrigendum
  5. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Obrazac 12. Godišnje izvješće o napretku projekata_1. corrigendum
  6. NPOO.C6.1.R1-I1.03 Popis izmjena_1. corrigendum
 
Dokumentacija 1. izmjene Poziva se, osim na javnom portalu sustava fondovieu , može preuzeti i na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zagreb, 29. prosinca 2022. - Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 250.000.000,00 kn za projekt „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“ (NPOO.C6.1.R1-I1.03.0001) sklopljen je dana 28. prosinca 2022. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama u sklopu Poziva Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (NPOO.C6.1.R1-I1.03).

Bespovratna sredstava namijenjena su energetskoj obnovi zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine ETC, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). 

Projektom će se obnoviti najmanje 104.000 m² građevinske bruto površine zgrada.

Pregled potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.  
Zagreb, 1. prosinca 2022. - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je Poziv na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći. Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti je do kraja dana 24. prosinca 2022. godine. 

Cjelokupna dokumentacija Poziva na iskaz interesa - prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći dostupna je OVDJE.
Obavijest o zatvaranju Poziva
 
Zagreb, 29. studenoga 2022. - Istekom roka za podnošenje projektnog prijedloga zatvoren je Poziv Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (NPOO.C6.1.R1-I1.03).
 
Prijavitelj će biti obaviješten o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 08. studenoga 2022. - Poziv Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge (Poziv) četvrti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za predmetni Poziv u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 250 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi maksimalnih 100%.
 
Jedini prihvatljivi Prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).
 
Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera.
 
U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za prihvatljivu aktivnost „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“. U okviru ove projektne aktivnosti financirat će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove (ispunjenja uvjeta za ostvarenje zajamčene uštede energije) sukladno ugovoru o energetskom učinku sklopljenom između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a.

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, energetska usluga znači provedbu projekata energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti, a temeljena je na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode. Provedba projekta energetske učinkovitosti obuhvaća primjenu mjera energetske učinkovitosti: izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja zgrade, uvođenje sustava OIE, provođenje energetskog pregleda, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove. Uz mjere energetske učinkovitosti energetska usluga obuhvaćat će i stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu, a može obuhvaćati i projektantski nadzor te provedbu horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).
 
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) Prijavitelju je dozvoljeno najranije od 8. studenoga 2022. godine od trenutka objave Poziva, a moguće je do 28. studenoga 2022. godine do 23:59 sati.
 
Dodatno, naglašavamo kako Prijavitelj može u periodu od objave Poziva do 20. studenoga 2022. godine postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva putem sustava fondovieu (eNPOO). Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge dostupna je OVDJE.