Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

Sklopljen Ugovor sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje u vrijednosti 150 milijuna kuna
 

Zagreb, 27. prosinca 2022. – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 150.000.000,00 kn za projekt „Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi“ (NPOO.C6.1.R1-I1.02.0001) sklopljen je dana 21. prosinca 2022. godine s korisnikom bespovratnih sredstava Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) u sklopu Poziva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (NPOO.C6.1.R1-I1.02).
 
Bespovratna sredstava namijenjena su ublažavanju energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove zgrada kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada. Projekt će se provesti sukladno Programu suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, pri čemu će SDUOSZ energetski obnoviti najmanje 62.000 m² građevinske bruto površine zgrada u kojima živi stanovništvo ugroženo od energetskog siromaštva.
 
Pregled potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
Obavijest o zatvaranju Poziva 

Zagreb, 3. listopada 2022. – Istekom roka za podnošenje projektnog prijedloga zatvoren je Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (NPOO.C6.1.R1-I1.02).

Prijavitelj će biti obaviješten o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 16. kolovoza 2022. - Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (Poziv) drugi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za predmetni Poziv u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 150 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi maksimalnih 100%.
 
Jedini prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ ili Prijavitelj). Sukladno odredbama članaka 4. i 24. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima SDUOSZ raspolaže i upravlja nekretninama u vlasništvu RH te provodi poslove upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama tako da se one održavaju u funkcionalnom stanju.
 
Ovim Pozivom podupirat će se ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada.
 
U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za jednu prihvatljivu aktivnost, a to je „Ublažavanje energetskog siromaštva“ provedbom energetske obnove, odnosno primjenom mjera energetske učinkovitosti, mjera sanacije i zamjene krovne konstrukcije i slojeva krova te konstruktivne sanacije zgrade. Provedba ove projektne aktivnosti obuhvaća provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata prije obnove, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni nadzor, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta, uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova te provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove. Također, u okviru ove aktivnosti osigurava se i informiranje i vidljivost projekta postavljanjem privremene informacijske ploče, trajne ploče ili panoa na zgradi, priopćenjem ili konferencijom za medije, izrada web stranice, a vidljivost financirane projektne dokumentacije naljepnicama.
 
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) Prijavitelju je dozvoljeno najranije od 16. kolovoza 2022. godine od trenutka objave Poziva, a moguće je do 30. rujna 2022. godine u 16:00 sati. Po objavi Poziva, a prije podnošenja projektnog prijedloga, najkasnije do 30. kolovoza 2022. godine Prijavitelj ima mogućnost slanja dokumentacije na prethodno mišljenje ovom Ministarstvu o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima dodjele bespovratnih sredstava u svrhu moguće dorade projektnog prijedloga. Krajnji rok za davanje prethodnog mišljenja Ministarstva je 13. rujna 2022. godine.
 
Dodatno, naglašavamo kako Prijavitelj može u periodu od objave Poziva do 23. rujna 2022. godine postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva putem sustava fondovieu (eNPOO). Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi dostupna je OVDJE.