12.06.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 6

 
 
Datum objave:
12.06.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za opće poslove
Odjel za vozni park
 - voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 77.)
 
Odjel za održavanje nekretnina
- voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 80.)
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za obnovu i dodjelu novčane pomoći zgrada oštećenih potresom
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 252.)
 
Odjel za dodjelu novčane pomoći za projektnu dokumentaciju i druge novčane pomoći 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 256.)
 
Sektor za obnovu i gradnju zgrada
Služba za organiziranu obnovu
Odjel za organiziranu obnovu poslovnih zgrada 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 283.) 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 284.)
 
 
Služba za uklanjanje zgrada i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
Odjel za dodjelu novčane pomoći za uklanjanje i gradnju zamjenske obiteljske kuće 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 297.)
 
Odjel za gradnju zamjenske obiteljske kuće 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 300.)
 
Sektor za stambeno zbrinjavanje u obnovi
Služba za trajno stambeno zbrinjavanje i zamjenu prava vlasništva umjesto obnove
Odjel za trajno stambeno zbrinjavanje 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 307.)
 
Odjel za zamjenu prava vlasništva umjesto obnove 
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 311.) 
 
Služba za privremeno stambeno zbrinjavanje 
- viši savjetnik - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 315.)
 
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 
- referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 329.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za strateške i posebne projekte 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 458.)
 
Služba za obnovu i nacionalne kritične infrastrukture 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 460.)
 
Služba za tipske projekte i ostale akte 
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 466.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 516.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 517.) 
 
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 520.)
 
Služba za urbanističke planove uređenja državnog značaja 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 523.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 524.) 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 525.)
 
Sektor za prostorne podatke, kartografiku i geoinformatičku podršku
Služba za prostorne podatke 
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 538.)
 
Služba za kartografiku i geoinformatičku podršku 
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 541.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 20. lipnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 6 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 05.07.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 77., 80., 252., 256., 283., 284., 297., 300., 307., 311., 315., 329., 458., 460., 466., 516., 517., 520., 523., 524., 525., 538. i 541. - 11.7.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -