Voditelj obrade osobnih podataka

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
Tel: 01 3782 444 (centrala)
Faks: 01 3772 822
OIB: 95093210687, MB: 2831317