Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Program je  donesen 10. listopada 2016. godine i njime se propisuju uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte koji se provode u sklopu specifičnog cilja 4c2 'Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)' u okviru 'Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'. Izmjene i dopune Programa stupile su na snagu 21. siječnja 2020. godine.
 
Zahtjevom za potporu temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Zahtjevi odnosno projektni prijedlozi odnose se na zgrade u kojima jedan ili više suvlasnika zgrade obavlja gospodarsku djelatnost. 

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici:


Dodatne informacije: