Prostorni plan PP Medvednica

Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Medvednica“ donio je Hrvatski sabor dana 15. srpnja 2014. godine.

Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 89/14 od 24. srpnja 2014. godine. Odluku o donošenju i odredbe za provođenje plana možete dohvatiti ovdje.