Prostorni plan PP Žumberak

 Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje ukupne površine 33.300 ha, proglašen je parkom prirode 1999. godine („Narodne novine“, br. 58/99.).

Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode „Žumberak-Samoborsko gorje“ donio je Hrvatski sabor dana 17. listopada 2014. godine. Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 125/14 od 27. listopada 2014. godine. Odluku o donošenju i odredbe za provođenje plana možete vidjeti ovdje.   

Ispravak Odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje objavljen u Narodnim novinama 5/15