Prostorni plan NP Krka

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 5. listopada 2017. godine donesena je Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka

Nositelj izrade plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. 

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) određeno je da se za područje nacionalnog parka obvezno donosi prostorni plan područja posebnih obilježja te da je prostorni plan nacionalnog parka prostorni plan državne razine. 

Prostorni plan Nacionalnog parka Krka se donosi za cjelokupno područje nacionalnog parka u granicama određenim Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka Krka (Narodne novine 13/97) u površini od 109 km2. 

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana:

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš: