Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“, (FSEU.MPGI.04)

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 33.200.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 
  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20); 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20); 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 
  • Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine.
  • Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.10.2022. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.
 
Dokumentacija uz Javni poziv: