14.01.2020. - Voditelj Pododsjeka - radno mjesto broj 39. - klasa 1

 
 
Datum objave:
14.01.2020.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
Pododsjek pisarnice i pismohrane
- voditelj Pododsjeka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme zbog zamjene  duže odsutne službenice, radno mjesto broj 39.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se do 22. siječnja 2020. godine.
 

 

Poziv na razgovor:

28.01.2020. - POZIV na razgovor 5. veljače 2020. u 10 sati
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 24.02.2020. - Rješenje o prijamu
Ishod postupka: 27.05.2020. - Obavijest o ishodu