Okončana savjetovanja bivšeg Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Plana upravljanja imovinom za 2017. godinu
Postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu pokrenut je 12. listopada 2016. godine putem središnjeg portala “e-Savjetovanja”.
Savjetovanje je dovršeno 10. studenoga, a izvješće je sastavljeno 17. studenoga 2016. godine (OVDJE).
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske priprema se i predlaže Vladi Republike Hrvatske za razdoblje od jedne godine. 
Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/13 i 18/16).
Savjetovanje povodom Prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom nacrta prijedloga "Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu" trajalo je od 9. do 23. listopada 2015. godine putem središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja (link).
Savjetovanje povodom Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za RH
9. rujna 2015. - Pokrenuto je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga "Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku“. Savjetovanje se provodilo putem središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja”. Link na savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1932
Savjetovanje je završeno 9. 10. 2015., a izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.
Savjetovanje povodom Nacrta prijedloga Zakona o postupku razduživanja strateških trgovačkih društava HAC d.o.o i ARZ d.d. privatizacijom trgovačkog društva HAC-ONC d.d.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom  Nacrta prijedloga Zakona o postupku razduživanja strateških trgovačkih društava Hrvatske autoceste d.o.o i Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. privatizacijom trgovačkog društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.d.  završeno je 10.06.2015. godine. Izvješće o savjetovanju nalazi se ovdje.

Procjena učinaka propisa:
Savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o postupku razduživanja strateških trgovačkih društava HAC d.o.o i ARZ d.d privatizacijom trgovačkog društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.d. putem inicijalne javne ponude ( IPO ). Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se do 12.07.2015. godine na adresu Dežmanova 10, Zagreb, elektroničkom poštom na e-mail: harmonizacija@duudi.hr ili fax-om na broj 01/6448-121.
Savjetovanje povodom Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vl. RH
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske s konačnim prijedlogom Zakon  trajalo je do 30.07.2015., a izvješće o provedenom savjetovanju nalazi se ovdje.

Savjetovanje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se  do 13.06.2015. na adresu: Dežmanova 10, Zagreb; elektroničkom poštom na: e-mail: harmonizacija@duudi.hr ili fax-om na broj: 01/ 6448-912.
 
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
Zatvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu, isto je završeno 20. listopada 2014. godine.
Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2014.  završeno je 19. travnja 2014. godine
Savjetovanje o Nacrtu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske
Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Javno savjetovanje je provedeno od 20. lipnja do 10. srpnja 2013. godine.
Savjetovanje o Nacrtu Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. godine
Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Javno savjetovanje je provedeno između 02. travnja 2013. do 17.travnja 2013. godine.