Okončana savjetovanja

Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci na javnom savjetovanju od 3. travnja 2024. do 18. travnja 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci u trajanju od 15 dana, od  3. travnja 2024. do 18. travnja 2024. 
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 18. travnja 2024.

Obrazloženje skraćenog trajanja javnog savjetovanja
 
Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci donosi se na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. („Narodne novine“, broj 35/24., dalje: Zakon).
 
Zakonom se konačno rješava povijesna nepravda koja prema vlasnicima stanova traje u kontinuitetu već preko 70 godina i zbog koje je Republika Hrvatska pod pojačanim nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe. Zbog takvog stanja Europski sud donio je sedam presuda protiv Republike Hrvatske u skupini predmeta Statileo i ostali protiv Republike Hrvatske te se i nadalje vode brojni sudski postupci koji prijete štetom u vrijednosti nekoliko desetaka miliona eura koju će u konačnici snositi Republika Hrvatska.
 
S obzirom na višemilijunsku štetu koja prijeti Republici Hrvatskoj, ali i zbog dugogodišnje nepravde prema stranama u postupku, Zakonom su predviđeni kalendarski rokovi u kojima strane mogu očekivati radnje od strane Republike Hrvatske. Tako je člankom 12. stavkom 1. Zakona propisano da se najkasnije do  25. travnja 2024. objavljuje javni poziv za dostavu dokumentacije.
 
Slijedom navedenog, najkasnije 25. travnja 2024. Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci mora stupiti na snagu.
 
Zbog navedenih razloga, skraćen je rok za savjetovanje s javnošću.
 
Člankom 28. stavkom 2. Zakona o instrumentima politike boljih propisa („Narodne novine, broj 155/23. propisano je da savjetovanje s javnošću može trajati kraće od 30 dana kada se zakon ili drugi propis donosi u posebnim okolnostima koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Stavkom 3. istoga članka propisuje da, u slučaju iz stavka 2. toga članka, stručni nositelj detaljno obrazlaže razloge za skraćeno trajanje savjetovanja s javnošću te ih objavljuje putem portala e-Savjetovanja.
 
Slijedom svega navedenog, roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci je određeno u trajanju od 15 dana čime se ostavlja dovoljno prostora da se zainteresirane osobe očituju, a da se istodobno poštuju Zakonom propisani rokovi.
Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 14. ožujka 2024. do 13. travnja 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima u trajanju od 30 dana u periodu od 14. ožujka 2024. do 13. travnja 2024.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 13. travnja 2024.
Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina na javnom savjetovanju od 28. veljače 2024. do 29. ožujka 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina u trajanju od 30 dana u periodu od 28. veljače do 29. ožujka 2024. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 29. ožujka 2024.
Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada na javnom savjetovanju od 20. veljače 2024. do 20. ožujka 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o upravljanju i održavanju zgrada u trajanju od 30 dana u periodu od 20. veljače do 20. ožujka 2024. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 20. ožujka 2024.
Zakon o upravljanju i održavanju zgrada na javnom savjetovanju od 19. veljače 2024. do 20. ožujka 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada u trajanju od 30 dana u periodu od 19. veljače do 20. ožujka 2024. godine.
 
 •  Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 20. ožujka 2024.
Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode na javnom savjetovanju od 5. veljače 2024. do 6. ožujka 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o sastavu, uvjetima za imenovanje, načinu rada i drugim pitanjima vezanima za rad Povjerenstva za građevne proizvode u trajanju od 30 dana u periodu od 5. veljače do 6. ožujka 2024.
 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu na javnom savjetovanju od 23. siječnja do 22. veljače 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu u trajanju od 30 dana u periodu od 23. siječnja do 22. veljače 2024.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 22. veljače 2024.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na javnom savjetovanju od 23. siječnja do 22. veljače 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji u trajanju od 30 dana u periodu od 23. siječnja do 22. veljače 2024.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 22. veljače 2024.
Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na javnom savjetovanju od 19. prosinca 2023. do 18. siječnja 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Uredbu o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima u trajanju od 30 dana u periodu od 19. prosinca 2023. do 18. siječnja 2024. godine
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina na javnom savjetovanju od 15. do 29. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informacijskom sustavu tržišta nekretnina u trajanju od 15 dana u periodu od 15. do 29. prosinca 2023.
 
Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje na javnom savjetovanju od 24. studenog 2023. do 24. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje u trajanju od 30 dana, od 24. studenog 2023. do 24. prosinca 2023.
 
Prijedlog Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta na javnom savjetovanju od 1. prosinca 2023. do 2. siječnja 2024.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projektau trajanju od 30 dana u periodu od 1. prosinca 2023. do 2. siječnja 2024.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 2. siječnja 2024.
Prijedlog Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (br. 12027/10) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. na javnom savjetovanju od 13.11. do 13.12.2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (br. 12027/10) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. u trajanju od 30 dana, od 13.11.2023. do 13.12.2023.
 
Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o prostornom uređenju u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na sindikalni Fond nekretnina na javnom savjetovanju od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Obrazac prethodne procjene za Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na sindikalni Fond nekretnina u trajanju od 15 dana u periodu od 17. studenoga do 2. prosinca 2023.
 
Prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2024. godinu na javnom savjetovanju od 20. listopada 2023. do 19. studenog 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Prijedlog godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2024. godinu u trajanju od 30 dana u periodu od 20. listopada 2023. do 19. studenog 2023.
 
Pravilnik o darovanju građevnog materijala na javnom savjetovanju od 4. listopada 2023. do 3. studenog 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o darovanju građevnog materijala u trajanju od 30 dana u periodu od 4. listopada 2023. do 3. studenog 2023.
 
Pravilnik o najmu stambenih jedinica na javnom savjetovanju od 4. listopada 2023. do 3. studenog 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o najmu stambenih jedinica u trajanju od 30 dana u periodu od 4. listopada 2023. do 3. studenog 2023.
 
Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj na javnom savjetovanju od 14. rujna 2023. do 13. listopada 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je savjetovanje s javnošću za Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj u trajanju od 30 dana u periodu od 14. rujna 2023. do 13. listopada 2023.
 
Nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom savjetovanju od 1. rujna 2023. do 1. listopada 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u trajanju od 30 dana u periodu od 1. rujna 2023. do 1. listopada 2023.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na javnom savjetovanju od 1. rujna 2023. do 1. listopada 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u trajanju od 30 dana u periodu od 1. rujna 2023. do 1. listopada 2023.
 
Pravilnik o prostornim planovima na javnom savjetovanju od 18. kolovoza 2023. do 17. rujna 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o prostornim planovima u trajanju od 30 dana u periodu od 18. kolovoza 2023. do 17. rujna 2023. godine.
 
Napomena: Prilozi su dostupni u rubrici "Ostali dokumenti".
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 11. kolovoza 2023. do 10. rujna 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u trajanju od 30 dana u periodu od 11. kolovoza 2023. do 10. rujna 2023.
 
Uredba o načinu određivanja jediničnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu je izgrađen hotel i turističko naselje, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu na javnom savjetovanju od 26. srpnja do 25. kolovoza 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Uredbu o načinu određivanja jediničnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu je izgrađen hotel i turističko naselje, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu u trajanju od 30 dana u periodu od 26. srpnja do 25. kolovoza 2023.
 
Uredba o određivanju početnog iznosa jedinične cijene zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu na javnom savjetovanju od 26. srpnja do 25. kolovoza 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Uredbu o određivanju početnog iznosa jedinične cijene zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu u trajanju od 30 dana u periodu od 26. srpnja do 25. kolovoza 2023.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli projekata na javnom savjetovanju od 14. do 19. srpnja 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli projekata u trajanju od 5 dana u periodu od 14. srpnja do 19. srpnja 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno savjetovanje:
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u trajanju od pet dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji su se dogodili 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu na javnom savjetovanju od 9. lipnja do 9. srpnja 2023
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu u trajanju od 30 dana u periodu od 9. lipnja do 9. srpnja 2023.
 
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima na javnom savjetovanju od 31. svibnja do 7. lipnja 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima u trajanju od 7 dana u periodu od 31. svibnja do 7. lipnja 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, s Konačnim prijedlogom Zakona predlaže se savjetovanje od 7 dana s obzirom na to da se zakonom djelomično rješava pitanje smještaja osoba čiji su domovi uništeni u razornim potresima u 2020. godini.
 
Plan je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima donijeti po hitnom postupku sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskog Sabora („Narodne novine“, 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18.) s obzirom da se kroz ovaj prijedlog zakona jednim dijelom osigurava zbrinjavanje osoba kojima su domovi stradali u potresima.

Također, stupanjem na snagu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, 21/23.) i Zakona o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, 21/23.) prestao je s radom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje prestao, a njegove poslove i djelokrug rada preuzelo je Ministarstvo prostornoga uređenje, graditeljstva i državne imovine te je potrebno žurno prilagoditi Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima novonastaloj situaciji.
 
Uredba o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju od 25. svibnja do 1. lipnja 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Uredbu o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju od 7 dana u periodu od 25. svibnja do 1. lipnja 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od 7 dana iz razloga hitnosti donošenja ove Uredbe. Naime, ovom se Uredbom propisuje nadležnost Ministarstva za izdavanje dozvola za građevine Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, zgrada ministarstva i ostalih tijela državne uprave kao i za građevine zdravstvenih ustanova i sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska. Na taj način će se ubrzati ishođenje potrebnih dozvola za te građevine i time pospješiti provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) i korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa. Ujedno se u istu svrhu propisuje nadležnost upravnih tijela županije za građevine kojima je ona osnivač.

Imajući u vidu potrebu što efikasnije i brže realizacije navedenih planova i obnove nakon potresa kao i u svrhu realizacije javnog i društvenog interes potrebno je što prije donijeti ovu Uredbu pa se za istu provodi skraćeno e-savjetovanje.
Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na javnom savjetovanju od 28. veljače do 5. ožujka 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Uredbu o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u trajanju od 5 dana u periodu od  28. veljače 2023. do 5. ožujka 2023.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 5. ožujka 2023.

Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje:  
Za Nacrt prijedloga Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama predlaže se savjetovanje od 5 dana iz sljedećih razloga.
Pitanja i poslovi vezani uz obnovu hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženu Uredbu potrebno donijeti po hitnom postupku.
Nadalje, 23. veljače 2023. stupio je na snagu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), kojim je propisano da će Vlada Republike Hrvatske predmetnu uredbu donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju od 27. veljače 2023. do 4. ožujka 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u trajanju od 5 dana u periodu od  27. veljače 2023. do 4. ožujka 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Pitanja i poslovi vezani uz obnovu su hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženi Program potrebno donijeti po hitnom postupku.
Ujedno, 23. veljače 2023. stupio je na snagu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), kojim je propisano da će ministar predmetni pravilnik u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona. 
Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na savjetovanju od 25. veljače 2023. do 02. ožujka 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u trajanju od 5 dana u periodu od 25. veljače do 2. ožujka 2023. godine.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Pitanja i poslovi vezani uz obnovu su hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženi Program potrebno donijeti po hitnom postupku.
Nadalje, 23. veljače 2023. stupio je na snagu Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), kojim je propisano da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o donošenju programa mjera Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu toga Zakona.
Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju 23. veljače 2023. do 1. ožujka 2023.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u trajanju od 6 dana u periodu od 23. veljače do 1. ožujka 2023. godine.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u trajanju od šest dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji su se dogodili 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju od 25. siječnja do 1. veljače 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u periodu od 25. siječnja do 1. veljače  2023. godine.

Nacrt prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona na javnom savjetovanju od 25. siječnja do 1. veljače 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona u periodu od 25. siječnja do 1. veljače  2023. godine.


Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Za Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, s Konačnim prijedlogom Zakona predlaže se  savjetovanje od 7 dana s obzirom na to da su pitanja i poslovi vezani uz obnovu hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženi Zakon potrebno donijeti po hitnom postupku.

Naime, donošenjem predloženog Zakona poslove vezane uz obnovu obnašat će jedno tijelo državne uprave čime će se premostiti uočene poteškoće u provedbi obnove zbog obavljanja tih poslova u različitim tijelima državne uprave. Pored navedenog, ovim Zakonom će se administrativno pojednostaviti postupak, te će se ujedno građanima olakšati provedba samoobnove davanjem novčanih pomoći za sve faze procesa (novčana pomoć za troškove izrade projekta i koordinacije samoobnove i mogućnost dobivanja novčane pomoći prije početka obnove). Također se pospješuje provedba stambenog zbrinjavanja pogođenih osoba i jača se transparentnost i vidljivost procesa obnove.
 
Podatak o etalonskoj cijeni građenja na javnom savjetovanju od 16. do 18. prosinca 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću od 16. do 18. prosinca 2022. godine.


Obrazloženje skraćivanja roka savjetovanja: 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Podatak o etalonskoj cijeni građenja provodi se u trajanju od tri dana jer je predložena izmjena žurna zbog priprema za sljedeću godinu i rješenja ustanovljenog razilaženja planskih vrijednosti investiranja od realnog stanja, a kako bi se omogućio nastavak programa POS-a i povoljnije rješavanje stambenog pitanja za naše građane. Osim navedenoga, potrebno je žurno omogućiti točan iznos u eurima za primjenu etalonske cijene građenja u drugim propisima.

Nacrt Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa na javnom savjetovanju od 8. do 22. prosinca 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Nacrt Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu
i obnovu nakon potresa u trajanju od 15 dana, od  8. prosinca 2022. do 22. prosinca 2022. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 22. prosinca 2022.

Napominje se da je izvorni dokument navedenog Nacrta Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa moguće preuzeti i pogledati u sustavu eSavjetovanja u rubrici lijevo od teksta „PREUZMI WORD DOKUMENT“

Skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 15 dana za Nacrt Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa nužno je kako bi se što prije realizirala komponenta Obnova zgrada, podkomponenta C6.1. Obnova zgrada, odnosno investicija C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa. Naime, pred Republikom Hrvatskom je proces obnove, rekonstrukcije i revitalizacije pogođenih područja, pri čemu nije cilj samo vraćanje u prvotno stanje već transformacija u fond zgrada kroz protupotresno ojačanje i mjere energetske učinkovitosti, ali kroz model „build back better“, odnosno energetsku obnovu fonda zgrada u odnosu na stanje prije potresa. Kao prepreka uspješnoj i intenzivnoj provedbi takvog opsežnog procesa, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) je prepoznat nedostatak većeg broja radne snage sa stručnim kompetencijama za adekvatno i kvalitetno provođenje cjelovite obnove, posebice potrebnih znanja i vještina u segmentu energetske učinkovitosti, potresne obnove, primjene rješenja zasnovanih na prirodi, zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i građevinama te znanja i vještina potrebnih za prilagođen pristup obnovi kulturne baštine. Stoga je kroz NPOO inicirana izrada Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa, kojim će se osigurati podloga za povećanje znanja i jačanje vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz proces energetske obnove i obnove nakon potresa te, sukladno tome, omogućiti potrebnu prekvalifikaciju i edukaciju radne snage.

Budući da ključna etapa #359 mora biti realizirana do kraja 2022. godine te ista uključuje objavu Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa na službenim internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, trajanje javnog savjetovanja provodi se u trajanju od 15 dana.      
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 16. do 30. studenog 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u trajanju od 15 dana, od 16. do 30. studenog  2022. 


Skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 15 dana za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju nužno je radi potrebe da isti bude upućen što hitnije u daljnju proceduru donošenja. Naime, to je potrebno kako bi se što prije realizirala komponenta Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponenta C2.3. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, odnosno investicija C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Naime, provesti će se povezivanje temeljnih registara i baza podataka uspostavom središnjeg sustava interoperabilnosti te uspostava preduvjeta za ubrzani razvoj e-usluga na temelju dostupnih podataka, te će se omogućiti prelazak važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik.

Nadalje, s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, potrebno je donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostorom uređenju kako bi se olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, ali i omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno, a u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.

Ujedno, radi niza drugih poboljšanja učinkovitosti provedbe Zakona o prostornom uređenju sadržanim u ovoj noveli zakona potrebno je da ista bude što prije upućena u daljnju proceduru donošenja.
 
Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu na javnom savjetovanju od 2. do 16. studenoga 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. studenoga 2022. godine

Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada na javnom savjetovanju od 2. do 16. studenoga 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. studenoga 2022. godine

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 28. listopada do 11. studenog 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji u trajanju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 28. listopada do 11. studenog 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u trajanju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju državnom imovinom na javnom savjetovanju od 28. listopada do 11. studenog 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o upravljanju državnom imovinom u trajanju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu na javnom savjetovanju od 28. listopada do 11. studenog 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u trajanju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogla je dostaviti uz prethodnu registraciju putem portala eSavjetovanja najkasnije do 11. studenog 2022.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju - nije bilo primjedbi 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova na javnom savjetovanju od 28. listopada do 11. studenog 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanovau trajanju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.
 
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju od 14. listopada do 20. listopada 2022
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u trajanju od 7 dana od 14. do 20. listopada 2022.
 
Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na javnom savjetovanju od 6. srpnja 2022. do 4. kolovoza 2022.
​Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u trajanju od 30 dana od 6. srpnja 2022. do 4. kolovoza 2022.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju do 21. lipnja 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u trajanju od 15 dana, od 7. lipnja 2022. do 21. lipnja 2022. u sustavu e-Savjetovanja. 
 
Obrazloženje skraćivanja trajanja postupka savjetovanja:
 
Republika Hrvatska do 30. lipnja 2022. godine mora ispuniti određeni broj indikatora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., od kojih je jedan i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je dio revidiranog pravnog okvira iz reformske mjere C2.3. R4. - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva,  dio II. - 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina,  podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.
 
Usvajanje ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i njegova objava u „Narodnim novinama“ predstavlja ispunjenje indikatora čiji je rok izvršenja 30.06.2022. i on čini dio reforme zakonodavnog okvira kojom će se omogućiti jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva, u smislu optimizacije izdavanja akata za gradnju iz područja elektroničkih komunikacija.
 
Budući da je pravodobno ispunjavanje navedenog indikatora apsolutni politički i gospodarski prioritet, a navedeni rok ne može se produljiti jer predstavlja preduvjet za isplatu punog iznosa druge rate financijskih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to se smatra osobito opravdanim razlogom za skraćenje roka savjetovanja s javnošću na 15 dana.
 
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera na javnom savjetovanju do 1. lipnja 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću o Pravilniku o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera u trajanju od 7 dana, od 26. svibnja 2022. do 1. lipnja 2022. u sustavu e-Savjetovanja
 
Obrazloženje skraćivanja roka:
 
Navedeno e-Savjetovanje predviđeno je u trajanju od sedam dana iz razloga provođenja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti NPOO-a,  kroz komponentu Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, podkomponentu C2.3. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva, odnosno investiciju C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju.

Istim će se provesti povezivanje temeljnih registara i baza podataka uspostavom središnjeg sustava interoperabilnosti te uspostava preduvjeta za ubrzani razvoj e-usluga na temelju dostupnih podataka. Nadogradnjom informacijskog sustava prostornog uređenja putem modula eGrađevinski dnevnik, povećati će se  učinkovitost i transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje, kroz vođenje eGrađevinskog dnevnika u realnom vremenu.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogla je dostaviti uz prethodnu registraciju putem portala eSavjetovanja najkasnije do 1. lipnja 2022. 
Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju do 16. svibnja 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću o Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju od 14 dana, od 3. svibnja 2022. do 16. svibnja 2022. u sustavu e-Savjetovanja
 
Obrazloženje skraćivanja roka:
 
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja  je dio revidiranog pravnog okvira koji predstavlja reformsku mjeru C2.3. R4. - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva, u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021. – 2026., dio II. - 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina,  podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.

Usvajanje ove Uredbe i njena objava u „Narodnim novinama“ predstavlja ispunjenje indikatora čiji je rok izvršenja 30.06.2022. S obzirom da nakon e-Savjetovanja slijedi izrada izvješća o e-savjetovanju ( najkasnije 20.05.2022.), ponovno prikupljanje mišljenja nadležnih tijela te procedura usvajanja na Vladi RH, savjetovanje s javnošću provodi se u trajanju od 14 dana.
 
Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine na javnom savjetovanju do 22. ožujka 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Nacrtu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine u trajanju 15 dana, od 8. do 21. ožujka 2022. godine.

S obzirom da  je donošenje Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine od strane Vlade RH nužno do kraja ožujka 2022. godine, radi ispunjenja uvjeta za odobrenje sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti, trajanje javnog savjetovanja provesti će se u trajanju od 15 dana. 

Naime, Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine je jedan od kvalitativnih indikatora Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a indikator je obvezno ostvariti do kraja prvog tromjesečja 2022. godine. Napominjemo da je Nacrt Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine prošao prethodni postupak u razdoblju od 4. veljače 2022., te su nadležna ministarstva dala svoje prethodno mišljenje (prijedloge, komentare). Nakon roka javnog savjetovanja slijedi procedura obrade primjedbi, te dorade programa koji je poprilično opširan, te obuhvaća sudjelovanje više vrsta stručnjaka (građevinskih, pravnih, financijskih …), te isti nije moguće odraditi u kratkom roku.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogla je dostaviti najkasnije do 22. ožujka 2022. godine na adresu elektroničke pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr
 • e-Savjetovanje  (Napominje se da je izvorni dokument navedenog Nacrta Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2021. do 2030. godine moguće preuzeti i pogledati u sustavu eSavjetovanja u rubrici lijevo od teksta „PREUZMI WORD DOKUMENT“)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju do 1. veljače 2022.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u razdoblju od 25. siječnja 2022. do 1. veljače 2022. godine.

Za Pravilnik o izmjenama o dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova predlaže se savjetovanje u trajanju od 7 dana budući je u tijeku obnova potresom pogođenih zgrada.  

Naime, sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, KLASA: 008-01/14-01/01, URBROJ: 401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016. potres je elementarna nepogoda koja se smatra izvanrednom okolnosti poradi koje savjetovanje s javnošću može trajati kraće od 30 dana, koji rok od 30 dana je propisan odredbom članak 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15). 

Dakle, nastupio je izvanredni uvjet poradi kojeg nije moguće provesti savjetovanje   u zakonskom roku. Cilj je da se započeti postupci sukladno važećem Pravilniku što prije privedu kraju. Također, ovim Pravilnikom se Naručiteljima olakšava provođenje postupaka dodavanjem novih opcija (okvirni sporazum, e dražba) stoga je bitno da iste budu dostupne Naručiteljima što prije. Pored navedenog, predmetnim Pravilnikom propisuje se mogućnost sklapanja okvirnih sporazuma te postupanje u slučajevima nedostupnosti u EOJN RH što je također važno omogućiti  Naručiteljima u što kraćem, kako bi mogli postupati u slučaju nedostupnosti, odnosno pada sustava.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom na javnom savjetovanju do 21. prosinca 2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom u trajanju od 15 dana, od 07. prosinca do 21. prosinca 2021.
 

Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije na javnom savjetovanju do 21. prosinca 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije od 17. prosinca do 21. prosinca 2021. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije provodi se u trajanju od pet dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji su se dogodili 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje, KLASA: 008-01/14-01/01, URBROJ: 401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016. potresi kao elementarna nepogoda smatraju se izvanrednim okolnostima. 
 
Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine na javnom savjetovanju do 15. prosinca 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Nacrtu Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine u trajanju od 15 dana, do 15. prosinca 2021. godine.

S obzirom na to da je donošenje Programa suzbijanja energetskog siromaštva, koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine, od strane Vlade RH nužno do kraja 2021. godine, radi ispunjenja uvjeta za odobrenje sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti, trajanje javnog savjetovanja provesti će se u roku od 15 dana. Naime, Program suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine je jedan od kvalitativnih indikatora Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a indikator je obvezno ostvariti do kraja četvrtog tromjesečja 2021. godine.
 
Nacrt Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine na javnom savjetovanju do 1. prosinca 2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Nacrtu Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine u trajanju od 15 dana, do 1. prosinca 2021.

Nacrt Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine na javnom savjetovanju od 9. do 29. studenoga 2021. godine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Nacrtu Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine u trajanju od 9. do 29. studenoga 2021. godine.

Budući je donošenje Programa energetske obnove višestambenih zgrada do 2030. godine od strane Vlade RH nužno do kraja prosinca 2021. godine, radi ispunjenja uvjeta za odobrenje sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti, trajanje javnog savjetovanja provesti će se u trajanju od 15 dana. Naime, Program energetske obnove višestambenih zgrada do 2030. godine je jedan od kvalitativnih indikatora Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a indikator je obvezno ostvariti do kraja četvrtog tromjesečja 2021. godine.
Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju od 5. do 11. studenog 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u trajanju od 7 dana, od 5. studenog do 11. studenog 2021.
 
Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu na javnom savjetovanju od 13. listopada 2021. do 27. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. godinu u trajanju od 15 dana, od 13. listopada 2021. do 27. listopada 2021.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o pravnim osobama u vlasništvu RH na javnom savjetovanju od 13. listopada 2021. do 27. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o pravnim osobama u vlasništvu RH u trajanju od 15 dana, od 13. listopada 2021. do 27. listopada 2021.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 27. listopada 2021. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju - (nije bilo zaprimljenih primjedbi) 
Nacrt prijedloga Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine na javnom savjetovanju do 14. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju do 7. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona u trajanju od 7 dana, od 30. rujna 2021. do 7. listopada 2021.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju do 7. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u trajanju od 7 dana, od 30. rujna 2021. do 7. listopada 2021.
 
Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera na javnom savjetovanju od 08.09.2021 do 07.10.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera u trajanju od 30 dana, od 8. rujna do 7. listopada 2021. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom na javnom savjetovanju od 27.08.2021. do 10.09.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom od 27. kolovoza 2021. do 10. rujna 2021. godine.
 
Nacrt prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.-2030. na javnom savjetovanju od 25.06.2021. do 24.07.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine ( u daljnjem tekstu: Programa razvoja ZI).

Program razvoja ZI donosi se na temelju članka 47.c stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a usvaja ga Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Program razvoja ZI donosi se u svrhu uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.
 
ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2

Prema odredbama Ugovora o zajmu (br 9127-HR) odnosno odredbama Priručnika za provedbu projekta (POM) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje na službenim stranicama dokumente ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2. za provedbu javnog savjetovanja.
 
Javno savjetovanje za navedene dokumente će trajati od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021. Primjedbe na navedene dokumente javnost može uputiti na e-mail: davorin.orsanic@mpgi.hr

Dokumenti

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu na javnom savjetovanju od 10.12.2020. do 8.01.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu u trajanju 30 dana od 10. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. godine.
 
Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s Konačnim Prijedlogom Zakona na javnom savjetovanju od 3.12.2020. do 7.12.2020
U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te posljedično smanjenoj gospodarskoj aktivnosti, pa tako i u građevinskom sektoru, kao i proglašenja prirodne nepogode uzrokovane potresom na dijelu područja Republike Hrvatske zbog čega je veliki dio građana ostao bez svog stambenog prostora, potrebno je omogućiti građanima pomoć pri rješavanju njihovog stambenog pitanja u sadašnjim i budućim posebnim okolnostima, a time i poticati održavanje gospodarske aktivnosti.

„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
 
Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju od 2.12. do 31.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju 30 dana od 2. do 31. prosinca 2020. godine.
 
Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na javnom savjetovanju od 20.10. do 27.10.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u trajanju od 20. listopada 2020. do 27. listopada 2020. godine. 

Savjetovanje s javnošću provodilo se u trajanju od sedam dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji se je dogodio 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće na javnom savjetovanju od 20.10. do 27.10.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće u trajanju od 20. listopada 2020. do 27. listopada 2020. godine.

Savjetovanje s javnošću provodilo se u trajanju od sedam dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji se je dogodio 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Nacrt Dugoročne Strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine na javnom savjetovanju od 10.08. do 09.09.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Dugoročnoj Strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine u trajanju od 30 dana od 10.08. do 09.09.2020. godine.
 
 • Primjedbe i prijedloge zainteresirana javnost mogla je dostaviti do 9. rujna 2020. godine elektroničkim putem na adresu: dugorocna.strategija@mgipu.hr

Zbog otklanjanja tehničkih poteškoća unutar aplikacije e-Savjetovanja savjetovanje se provodi putem elektroničke pošte.

Prema obvezama definiranim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) člankom 47a., a preuzetim iz Direktive 2018/844/EU o izmjeni, Republika Hrvatska obavezna je dostaviti Europskoj komisiji Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Cilj Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada je postizanje visokoučinkovitog i dekarboniziranog nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te ostvarenje potrebnog napretka prema pretvorbi postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije, osobito povećanjem dubinskih obnova. Cjelovita energetska obnova bi trebala obuhvaćati poticanje visokoučinkovitih alternativnih sustava ako je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, istodobno uzimajući u obzir pitanja u vezi sa zdravim unutarnjim klimatskim uvjetima (sanacija vlage, smanjenje CO2 i sl.), zaštitom od požara i rizicima povezanima s pojačanim djelovanjem potresa, te će obnova radi sanacije štete od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu  22. ožujka 2020. godine svako biti pokretačka točka energetske obnove zgrada u Gradu Zagrebu, Krapinsko- zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji. Dugoročnom strategijom predviđaju se jasne smjernice, definiraju mjerljive, ciljane mjere te jednak pristup financiranju, među ostalim za segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima te za građane pogođene energetskim siromaštvom. Dugoročnom strategijom potrebno je utvrditi jasnu razinu ambicioznosti u pogledu energetske obnove postojećih zgrada kako bi se postigli ciljevi Europske Unije u pogledu razvoja održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine.
Okončana savjetovanja bivših tijela