Okončana savjetovanja

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju do 7. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona u trajanju od 7 dana, od 30. rujna 2021. do 7. listopada 2021.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na javnom savjetovanju do 7. listopada 2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u trajanju od 7 dana, od 30. rujna 2021. do 7. listopada 2021.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom na javnom savjetovanju od 27.08.2021. do 10.09.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom od 27. kolovoza 2021. do 10. rujna 2021. godine.
 
Nacrt prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.-2030. na javnom savjetovanju od 25.06.2021. do 24.07.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine ( u daljnjem tekstu: Programa razvoja ZI).

Program razvoja ZI donosi se na temelju članka 47.c stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a usvaja ga Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Program razvoja ZI donosi se u svrhu uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.
 
ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2

Prema odredbama Ugovora o zajmu (br 9127-HR) odnosno odredbama Priručnika za provedbu projekta (POM) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje na službenim stranicama dokumente ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2. za provedbu javnog savjetovanja.
 
Javno savjetovanje za navedene dokumente će trajati od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021. Primjedbe na navedene dokumente javnost može uputiti na e-mail: davorin.orsanic@mpgi.hr

Dokumenti

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu na javnom savjetovanju od 10.12.2020. do 8.01.2021.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu u trajanju 30 dana od 10. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. godine.
 
Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021. godinu u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova na javnom savjetovanju od 4.12.2020. do 18.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova u trajanju 15 dana od 4. do 18. prosinca 2020. godine.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s Konačnim Prijedlogom Zakona na javnom savjetovanju od 3.12.2020. do 7.12.2020
U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te posljedično smanjenoj gospodarskoj aktivnosti, pa tako i u građevinskom sektoru, kao i proglašenja prirodne nepogode uzrokovane potresom na dijelu područja Republike Hrvatske zbog čega je veliki dio građana ostao bez svog stambenog prostora, potrebno je omogućiti građanima pomoć pri rješavanju njihovog stambenog pitanja u sadašnjim i budućim posebnim okolnostima, a time i poticati održavanje gospodarske aktivnosti.

„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
 
Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju od 2.12. do 31.12.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje za Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju 30 dana od 2. do 31. prosinca 2020. godine.
 
Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na javnom savjetovanju od 20.10. do 27.10.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Prijedlog Prvog Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u trajanju od 20. listopada 2020. do 27. listopada 2020. godine. 

Savjetovanje s javnošću provodilo se u trajanju od sedam dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji se je dogodio 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće na javnom savjetovanju od 20.10. do 27.10.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Prijedlog Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće u trajanju od 20. listopada 2020. do 27. listopada 2020. godine.

Savjetovanje s javnošću provodilo se u trajanju od sedam dana radi izvanrednih okolnosti, potresa koji se je dogodio 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
 
Nacrt Dugoročne Strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine na javnom savjetovanju od 10.08. do 09.09.2020.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o Dugoročnoj Strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine u trajanju od 30 dana od 10.08. do 09.09.2020. godine.
 
  • Primjedbe i prijedloge zainteresirana javnost mogla je dostaviti do 9. rujna 2020. godine elektroničkim putem na adresu: dugorocna.strategija@mgipu.hr

Zbog otklanjanja tehničkih poteškoća unutar aplikacije e-Savjetovanja savjetovanje se provodi putem elektroničke pošte.

Prema obvezama definiranim Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) člankom 47a., a preuzetim iz Direktive 2018/844/EU o izmjeni, Republika Hrvatska obavezna je dostaviti Europskoj komisiji Dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske.

Cilj Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada je postizanje visokoučinkovitog i dekarboniziranog nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine te ostvarenje potrebnog napretka prema pretvorbi postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije, osobito povećanjem dubinskih obnova. Cjelovita energetska obnova bi trebala obuhvaćati poticanje visokoučinkovitih alternativnih sustava ako je to tehnički, funkcionalno i gospodarski izvedivo, istodobno uzimajući u obzir pitanja u vezi sa zdravim unutarnjim klimatskim uvjetima (sanacija vlage, smanjenje CO2 i sl.), zaštitom od požara i rizicima povezanima s pojačanim djelovanjem potresa, te će obnova radi sanacije štete od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu  22. ožujka 2020. godine svako biti pokretačka točka energetske obnove zgrada u Gradu Zagrebu, Krapinsko- zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji. Dugoročnom strategijom predviđaju se jasne smjernice, definiraju mjerljive, ciljane mjere te jednak pristup financiranju, među ostalim za segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima te za građane pogođene energetskim siromaštvom. Dugoročnom strategijom potrebno je utvrditi jasnu razinu ambicioznosti u pogledu energetske obnove postojećih zgrada kako bi se postigli ciljevi Europske Unije u pogledu razvoja održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. godine.
Okončana savjetovanja bivših ministarstava