Projekt jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu

Slika /slike/Opcenito/EU_SRSS_1.jpg

Program potpore strukturnim reformama.

Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.

Naziv projekta: Jačanje stručnosti nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu (Enhancing Competences of Supervisory Boards and Audit Committees in SOEs)

Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 150.000 eura  

Cilj projekta: Projekt obuhvaća analizu pravnog okvira rada članova nadzornih i revizorskih odbora s preporukama za njegovo poboljšanje te usavršavanje za članove nadzornih i revizorskih odbora  s posebnim osvrtom na njihove zadaće i odgovornost. Usavršavanje se temelji na upoznavanju s najboljim međunarodnim iskustvima koja se mogu primijeniti na trgovačka društva u državnom vlasništvu u Republici Hrvatskoj.

Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetnički ured Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.
 
Trajanje projekta: 15 mjeseci.