Projekt jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

Slika /slike/Opcenito/EU_SRSS_1.jpg

Program potpore strukturnim reformama.

Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.

Naziv projekta: Uspostava jedinstvenog okvira izvještavanja i praćenja poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu
(Setting up a Unified Reporting and Monitoring Framework of SOEs)
 
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo financija i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama (SRSP), koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.
 
Vrijednost projekta: 273.000 eura
 
Cilj projekta: Uvođenje obveze srednjoročnog planiranja u trgovačkim društvima u potpunom ili većinskom vlasništvu države te uvođenje jedinstvenog modela izrade planova i izvještavanja.
 
Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG i odvjetnički ured Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu.

Trajanje projekta: Završen u studenom 2018. godine.