Projekt "Tehnička pomoć Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja kao tijelu iz MJERE 11"

Slika /slike/Opcenito/eu_sufinanciranja.jpg
U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, MGIPU je podnio Pisani iskaz interesa na „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanje stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, šifra Poziva: KK.10.1.1.03 za Projekt „TEHNIČKA POMOĆ MGIPU KAO TIJELU IZ MJERE 11“
 
Svrha projekta „TEHNIČKA POMOĆ MGIPU KAO TIJELU IZ MJERE 11“ je pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata, koordinacija provedbe EU projekata i administrativna i stručna pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije u postupcima ishođenja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola. Nositelji navedenog projekta je Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija i Sektor građevinskih i uporabnih dozvola.
 
U okviru  projekta Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja se obvezuje osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje.

Na temelju podnesenog Pisanog iskaza interesa Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za projekt KK.10.1.1.03 „TEHNIČKA POMOĆ MGIPU KAO TIJELU IZ MJERE 11“ dodijeljena su bespovratna sredstva iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć u iznosu 24.999.148,39 kuna
 
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2019 do 31.12.2022.