Projekt unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu

Slika /slike/Opcenito/EU_SRSS_1.jpg

Program potpore strukturnim reformama.


Naziv projekta: Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem i usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje.
(Improving the corporate governance in State-owned enterprises by revising and aligning legislation in accordance with the OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs)

Korisnici projekta: Ministarstvo državne imovine, Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) te resorna ministarstva.

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, kojeg vodi Služba za potporu strukturnim reformama  (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 350.000 eura.  

Cilj projekta: Pregled postojeće prakse korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, utvrđivanje odstupanja od najbolje prakse te sastavljanje preporuka za reviziju regulatornog okvira iz domene korporativnog upravljanja. Cilj je i stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu vlasničkih tijela u postavljanju financijskih i operativnih ciljeva, te postizanje bolje koordinacije između nadležnih državnih tijela.

Koordinator projekta: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).
 
Trajanje projekta: 18 mjeseci; projekt je pokrenut 29. svibnja 2020. godine