U Zagrebu održana radionica za projektante, investitore i voditelje projekata željezničke infrastrukture u okviru Mjere 11

  • Slika /slike/Opcenito/2019_11_19_image_1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja danas je u prostorijama Instituta IGH d.d. u Zagrebu održana radionica pod nazivom "eKonferencija za željezničku infrastrukturu" koja je okupila 50-ak sudionika iz redova projektanata, investitora i voditelja projekata željezničke infrastrukture zainteresiranih za izdavanje provedbenih akata prostornih planova.

Radionicu je otvorio pomoćnik ministra izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod. Pozdravljajući prisutne izrazio je želju za zajedničkim uklanjanjem administrativnih barijera u provedbi postupaka koji se vode u MGIPU a vezani su za pripremu infrastrukturnih projekata financiranih iz sredstava EU fondova.

Uvodnim izlaganjem sudionicima se obratila i načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija Snježana Đurišić, koja je prisutne upoznala s radom Sektora i željom da se u vremenu koje slijedi zajednički djeluje na podizanju kvalitete rada svih sudionika u postupcima ishođenja akata, počevši od državnih i javnih službenika, projektanata i investitora.

Željeznička infrastruktura je kompleksan i dinamičan sustav i kao dio prometa izravno je u funkciji svih subjekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ona utječe na gospodarstvo i njezin razvoj, kao i razvoj društva u cjelini. Uspješnom provedbom projekata modernizacije i suvremenim pristupom upravljanju, kao i uspješnom realizacijom EU projekata, HŽ može povećati svoj udio na europskom tržištu jačajući svoje konkurentske prednosti. Realizacija navedenih projekata u zadanim rokovima bitan je čimbenik cjelokupnog gospodarskog oporavka Republike Hrvatske, pri čemu će se omogućiti stavljanje u punu funkciju izgrađenih i planiranih morskih luka i luka na unutarnjim vodama.

Voditeljica Službe lokacijskih dozvola Ljiljana Bošnjak ukazala je na važnost kvalitetne pripreme projektne dokumentacije u postupcima eKonferencije i podijelila iskustva iz dosadašnje prakse o najčešćim manjkavostima iste. Ukazala je na važnost uloge javnopravnih tijela u postupku eKonferencije, te najavila sljedeće radionice u kojima će se sporna pitanja nastojati zajednički riješiti.

U završnom dijelu službenici Sektora Dino Demoli i Ivan Đurđević  održali su interaktivnu radionicu na temu digitalnog potpisivanja, urednog podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, te odgovarali na praktična pitanja.
 


Stranica | Informacija | Elektronički servisi