U Zagrebu održana stručna radionica u okviru MJERE 11

  • Slika /slike/Opcenito/2020_07_16_image-4.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u hotelu Westin u Zagrebu, 16. srpnja 2020. godine, održana je druga po redu radionica u sklopu Projekta tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz MJERE 11 (financiranog iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 10).

Tema stručne, prve ovogodišnje radionice bila je: "Dokumentacija u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja - eKonferencija" a okupila je 90-ak sudionika u postupku iz redova javnopravnih tijela, projektanata infrastrukturnih građevina i predstavnika Ministarstva.

Skup je otvorio pomoćnik ministra izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod. Pozdravljajući prisutne izrazio je želju za zajedničkim uklanjanjem administrativnih barijera u provedbi postupaka koji se vode u MGIPU, a vezani su za pripremu infrastrukturnih projekata financiranih iz sredstava EU fondova.
Uvodnim izlaganjem sudionicima se obratila i načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija Snježana Đurišić dipl.ing.građ., koja je prisutne uvela u tematiku dokumentacije u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za infrastrukturne građevine državnog značaja i završila sa željom da se u vremenu koje slijedi zajednički djeluje na podizanju kvalitete rada svih sudionika u postupcima ishođenja akata, počevši od državnih i javnih službenika, projektanata i javnopravnih tijela.

U prvom dijelu današnje stručne radionice izlaganja su od predstavnika Ministarstva održale i načelnica Sektora građevinskih i uporabnih dozvola Vesna Veselin dipl.ing.građ. na temu: „Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima – eKonferencija“ i načelnica Sektora za prostorno uređenje Gordana Kovačević dipl.ing.arh. na temu: „Usklađenost zahvata s prostornim planom“.

Sudionicima skupa predstavljeni su rezultati provedenih anketa među projektantima i javnopravnim tijelima, koje su im prethodno bile upućene, kao jedan zanimljiv podatak i uvod u problematiku.

Prije početka same stručne radionice izlaganja su imali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike: Vesna Trbojević dipl.ing.građ., načelnica Sektora djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje na temu: „Vodopravni uvjeti“, Matej Majdenić mag.geogr., načelnik Sektora za procjenu utjecaja na okoliš na temu: „Uvjeti zaštite okoliša“ i dr.sc. Loris Elez, dipl.ing.biol., Voditeljica Službe za ocjenu prihvatljivosti i odobrenje zahvata na temu: “Uvjeti zaštite prirode“. 

Od predstavnika javnopravnih tijela izlaganja su imali i predstavnici HOPS d.o.o. Joško Moser, Voditelj Tima za izdavanje posebnih uvjeta na temu: „Posebni uvjeti i elektroenergetska suglasnost“ i Igor Šumonja, dipl.ing.el.,Voditelj Tima za izdavanje posebnih uvjeta na temu: „Priključenja na prijenosnu mrežu“.

U drugom dijelu stručne radionice uslijedio je praktični dio ovog skupa, odnosno interaktivna radionica – Izrada opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru, u koju je sudionike raspoređene po okruglim stolovima koje su sačinjavali predstavnici javnopravnih tijela i projektanata, uveo viši stručni savjetnik Boris Čepo dipl.ing.građ., predstavivši im Projektni zadatak i upute za izradu opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru. Stolovi su bili raspodijeljeni po temama te je zadatak svakog stola bio da iz područja svoje nadležnosti javnopravna tijela zajedno sa projektantima propišu sadržaj opisa i grafičkog prikaza koje su smatrali neophodnima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, te da propišu odredbe posebnog zakona na temelju kojih se izdaju posebni uvjeti, odnosno uvjeti priključenja. Za ovak zadatak su sudionici imali 30 minuta na raspolaganju te je rezultat unseen u Zapisnik sa ove radionice.

Radionica je zatvorena prikazom dobivenih rezultata radionice ta završnom riječju Pomoćnika ministra Milana Reze, koji je učesnicima zahvalio s željom za kontinuitetom stručnog dijaloga.

Stranica | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi