Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

 
 
Datum objave:
14.09.2018.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I. KABINET MINISTRA
administrativni tajnik ministra -1 izvršitelj, radno mjesto broj 9.

II. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale, opće i tehničke poslove
Služba za informatičke poslove i pisarnicu
Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
informatički  referent - 1 izvršitelj, radno mjesto broj 35.
Pododsjek za pisarnicu i pismohranu
stručni referent - 1 izvršitelj, radno mjesto broj 37.
 
Sektor za financije
Služba za proračun i računovodstvo
Odjel za računovodstvene poslove
stručni referent - 1 izvršitelj, radno mjesto broj 48.

III. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Sektor područnih ureda i jedinica građevinske inspekcije
Područni ured u Zagrebu
Služba Zagreb I
stručni referent - 1 izvršitelj, radno mjesto broj193.

IV. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
stručni suradnik -  1 izvršitelj, radno mjesto broj 315.
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnosile su se do 13. rujna 2018. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

04.10.2018. - POZIV r.m. broj 315. za 12. listopada 2018. u 9 sati
05.10.2018. - POZIV r.m. broj 9. za 16. listopada 2018. u 9 sati
05.10.2018. - POZIV r.m. broj 35. za 12. listopada 2018. u 10 sati
05.10.2018. - POZIV r.m. broj 37. za 12. listopada 2018. u 12 sati
09.10.2018. - ​POZIV r.m. broj 48. za 15. listopada 2018. u 10 sati
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -