Nacionalni plan oporavka i otpornosti (Podkomponenta: Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom)

Slika /slike/Opcenito/planoporavka.gov.hr (21).png
NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI  2021. - 2026.
KOMPONENTA 2 - Javna uprava, pravosuđe i državna imovina
PODKOMPONENTA C2.4. UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM

 
Nositelj provedbe reformskih mjera pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Značaj pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom:
U pod komponenti C2.4. predviđena je provedba pet reformskih mjera kojima će se pridonijeti unaprjeđenju upravljanja nefinancijskom i financijskom imovinom u državnom vlasništvu, prema međunarodno priznatoj praksi dobrog upravljanja. Reformske mjere uključuju preciziranje vlasničke politike države u pogledu definiranja razloga za zadržavanje državnog vlasništva, daljnje jačanje korporativnog upravljanja u pravnim osobama od posebnog interesa za Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države te nastavak privatizacije poduzeća koja nisu od posebnog interesa za RH. Nadalje, reformske mjere usmjerene su i na ubrzanje raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu te na optimiziranje upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu.
 
Reformske mjere koje su sastavni dio pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom:
 
 • C.2.4. R1 - Revidiranje popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa

  Cilj provedbe reformske mjere: preciziranje vlasničke politike te preispitivanje razloga za državno vlasništvo temeljeno na definiranim kriterijima za određivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
   
 • C.2.4. R2 - Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države

  Cilj provedbe reformske mjere: usklađivanje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom praksom kroz implementaciju OECD preporuka te stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu države kao vlasnika.
   
 • C.2.4. R3 - Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima

  Cilj provedbe reformske mjere: jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u korporativnom upravljanju državnim poduzećima, kako bi se osigurala implementacija novog regulatornog okvira korporativnog upravljanja, aktivnija uloga vlasničkih tijela i bolja koordinacija nadležnih resora te ojačala kultura korporativnog upravljanja u RH.
   
 • C.2.4. R4 - Nastavak privatizacije poduzeća u državnom vlasništvu

  Cilj provedbe reformske mjere: smanjenje državnog portfelja financijske imovine putem privatizacije raspoloživog dijela portfelja CERP-a i ukidanje postojećih rezervacija koje sprečavaju raspolaganje dionicama/udjelima društava trenutno neraspoloživih za prodaju.
   
 • C.2.4. R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu

  Cilj provedbe reformske mjere: stvaranje preduvjeta za sustavno i učinkovito upravljanje nefinancijskom državnom imovinom  kroz povećanje komercijalizacije nekretnina, smanjenja portfelja, poticanja investicija i aktivaciju neiskorištenih nekretnina u razvojne projekte RH.
 
Ukupni procijenjeni trošak provedbe reformskih mjera pod komponente C2.4  Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom iznosi 14.500.000,00 kn, a sama provedba planirana je u razdoblju 2021.-2026.