Najava Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada


NOVI POZIV: Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru Dodatka NPOO-a osigurano gotovo 95 milijuna eura

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planira do kraja I. kvartala 2024. godine objaviti Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada osigurana je alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu (obnova nakon potresa).

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga.

Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini investicije C7.2. I1 Dodatka NPOO-u potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade te upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost, dok su stope sufinanciranja prihvatljivih troškova u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85%.

Uz mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Pozivom se podupire povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Poziv će biti objavljen u informacijskom sustavu fondovieu putem kojega će se projektni prijedlozi podnositi od strane ovlaštenih osoba Prijavitelja u elektroničkom obliku cijelo vrijeme trajanja Poziva.

Više informacija o najavljenom Pozivu možete pronaći OVDJE , a trenutno važeća „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ OVDJE .

Dodatno, napominjemo da će se od ukupno 120 milijuna eura koliko je za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano Dodatkom NPOO-u, preostalim dijelom od 25.764.677,63 eura sufinancirati svi projektni prijedlozi s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru zatvorenog poziva iz 2022. godine, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte.