Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Programom se utvrđuju ciljevi i uvjeti dodjele de minimis potpora za ulaganje u projekte energetske obnove višestambenih zgrada koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., odnosno investicije C.7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Zahtjevom za dodjelu de minimis potpore temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kod poziva: NPOO.C7.2.I1.01. 
 
Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada donesen je 25. ožujka 2024. godine.

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici:
https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/regulations_en#de-minimis-regulation .