Uzajamno priznavanje

Što je načelo uzajamnog priznavanja na unutarnjem tržištu EU?

Uzajamno priznavanje je načelo koje se primjenjuje u području slobode kretanja i odnosi se na proizvode na koje se ne primjenjuje usklađeno (harmonizirano) zakonodavstvo Europske unije. Prema načelu uzajamnog priznavanja, ako ne postoje usklađena pravila na europskoj razini, proizvodi koji se zakonito stavljaju na tržište u jednoj državi članici mogu se prodavati u drugim državama članicama, uz izuzeće kojim države članica mogu ograničiti stavljanje na raspolaganje na tržište robe koja je zakonito stavljena na tržište u drugoj državi članici ako su takva ograničenja opravdana zbog razloga utvrđenih u članku 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C202/1 od 7. lipnja 2016.) ili na temelju drugih prevladavajućih razloga od javnog interesa, poput zdravlja i sigurnosti pojedinaca.

Uredba (EU) 2019/515 donesena je kako bi se olakšala primjena načela uzajamnog priznavanja. Cilj Uredbe (EU) 2019/515 je ojačati funkcioniranje unutarnjeg tržišta poboljšanjem primjene načela uzajamnog priznavanja i uklanjanjem neopravdanih prepreka trgovini.