Programi stambenog zbrinjavanja

Stanovanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba, a dom predstavlja temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji, okosnicu društvenog i emocionalnog života, ali sve češće i radno mjesto.

Ministarstvo i Vlada prioritetno su posvećeni osiguranju pomoći prilikom stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. U ovome trenutku Hrvatska povodi nekoliko modela potpore. Tu je Program društveno poticane stanogradnje POS prema kojem je dosad izgrađeno gotovo 9000 stanova, model subvencioniranja stambenih kredita za mlade putem kojeg je svoj dom dosad osiguralo preko 34 000 obitelji te Program međuresorne suradnje s ciljem stambenog zbrinjavanja obitelji u potrebi koji je uveden izmjenom Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima 2019. godine koji osigurava povoljnije uvjete najma za stanovnike na potpomognutim područjima. Završena je jedna takva zgrada u Belom Manastiru a u tijeku je gradnja takvih zgrada u Novskoj, Drnišu te uskoro u Benkovcu i Kninu. Tim modelom, predviđen je najam stanova po cijeni znatno nižoj od tržišne u iznosu od 36 centi po m2 uz mogućnost kasnijeg otkupa po znatno povoljnijim uvjetima.
 
Usprkos tim mjerama cijene stanova na tržištu su još uvijek izrazito visoke stoga je Vlada donijela Odluku o izradi Nacionalnog  plana stambene politike do 2030. godine.
 
Nacionalni plan stambene politike pobliže će definirati posebne ciljeve u području stanovanja, a svrha mu je definirati pristupačno stanovanje koje istovremeno mora zadovoljiti utvrđene standarde kvalitete, a kroz istu je moguće težiti dodatnim ciljevima poput smanjenja iseljavanja, stambenog zbrinjavanja mladih, naseljavanja deficitarnim kadrom, povećanja radne mobilnosti, olakšavanja života starijim osobama (program 65+), povećanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva, izvrsnosti u arhitekturi, zelene i kružne stanogradnje, održive stanogradnje i dr.
 
Osnovni preduvjet za izradu kvalitetnog prijedloga stambene politike predstavlja provedba sveobuhvatnih statističkih analiza i uspostava modela projekcija stambenih potreba. Izrada predmetnih analiza je u tijeku.

Izrada Nacionalnog plana stambene politike u planu je za I. kvartal 2024. godine. Oformljena je međuresorna radna skupina koja ovaj strateški dokument izrađuje multidisciplinarno sagledavajući sve aspekte demografske, socijalne, gospodarske, financijske, prostorne i okolišne politike.