Najam stanova – zaštićeni najmoprimci

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova u razdoblju od 28. listopada 2022. do 11. studenog 2022.

  • Zainteresirana i stručna javnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe može dostaviti uz prethodnu registraciju putem portala eSavjetovanja najkasnije do 11. studenog 2022. 

Informacija o statusu zaštićenih najmoprimaca (nakon odluke Ustavnog suda)

02.12.2020. - Povodom povećanog i učestalog broja upita vezanih uz tematiku zaštićenih najmoprimaca, a nakon donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-3242/2018 i dr. od 14. rujna 2020. kojom su ukinute odredbe članaka 28.a, 28.b, 28.c, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 28.l., 28.m i 28.n Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 68/18) u svrhu davanja odgovora na najčešća i prevladavajuća pitanja s tim u vezi, navodimo kako slijedi.
 
Odredbom članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj 99/99, 29/02 i 49/02) propisano je da ukinuti zakon i drugi propis, odnosno njihove ukinute odredbe, prestaju važiti danom objave odluke Ustavnog suda u ''Narodnim novinama'', ako Ustavni sud ne odredi drugi rok. Shodno navedenom, ukidanjem gore navedenih odredbi Zakona o najmu stanova one su prestale važiti danom objave predmetne Odluke Ustavnog suda u ''Narodnim novinama'', 25. rujna 2020., s pravnim djelovanjem ex nunc, tj. od toga trenutka za ubuduće.
 
Navedeno u kontekstu pitanja vezanih uz visinu najamnine koju zaštićeni najmoprimac plaća, a s obzirom da su predmetnom odlukom Ustavnog suda ukinute, uz ostalo, odredbe Zakona o najmu stanova koje su propisivale povećavanje iznosa te najamnine, ima za posljedicu da su prestankom važenja predmetnih odredbi Zakona o najmu stanova tj. od dana 25. rujna 2020. zaštićeni najmoprimci dužni plaćati najamninu onakvu kakvu su plaćali prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 68/18), tj. onakvu kakvu su plaćali na dan 31. kolovoza 2018. S tim u vezi treba napomenuti da zaštićeni najmoprimci koji su povećanu zaštićenu najamninu platili od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (''Narodne novine'', broj 68/18) nemaju pravo na povrat plaćenog novca za povećanu najamninu.

S obzirom da su predmetnom odukom Ustavnog suda ukinute i odredbe Zakona o najmu stanova koje su propisivale da su zaštićeni najmoprimci i zaštićeni podstanari najkasnije do 1. rujna 2023. dužni iseliti iz stana u vlasništvu fizičkih osoba, ako s najmodavcem nisu sklopili novi ugovor, isto u kontekstu pitanja vezanih uz ugovor o najmu stana između najmodavca i zaštićenog najmoprimca ima za posljedicu to da se taj ugovor ponovno sklapa na neodređeno vrijeme.
 

Dodatne informacije: