eDozvola

Putem sustava "eDozvola" zahtjevi za izdavanje dozvola za gradnju i uporabu građevina mogu se popuniti elektroničkim putem kao i pratiti status predmeta

Kako bi unaprijedili zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja od sredine 2014. godine u primjeni je jedinstveni informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjen izdavanju  akata za građenje tj. vođenju postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji  - “eDozvola”. Sustav je implementiran u upravnim odjelima županija, velikih gradova i gradova sjedišta županija koji obavljaju poslove izdavanja dozvola, izuzev Grada Zagreba koji od 17. kolovoza 2020. godine, u obradi akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, koristi sustav "eDozvolaZG" koji je ujedno povezan i s modulom "eKonferencije" sustava "eDozvole“ Ministarstava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Podnositelji zahtjeva putem javnog portala mogu ispuniti sve potrebne podatke, omogućeno je dodavanje priloga i projekata te u svakom trenutku mogu vidjeti u kojoj je fazi rješavanje njihovih  zahtjeva.

Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu proceduru. Izgradnjom ovog sustava bitno se ubrzava postupak izdavanja akata za gradnju. Osim brzine rješavanja još je važnija kvaliteta jer ona jedina pruža pravnu sigurnost investitorima tj. podnositeljima zahtjeva. Funkcionalnosti sustava "eDozvola" osiguravaju ujednačen postupak dobivanja dokumenata za područje cijele Države, referentima omogućuju bržu obradu predmeta i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.

Od 25. travnja 2019. godine sustav "eDozvola" uključen je u sustav "e-Građani", uvedeno je elektroničko poslovanje uz obavezno digitalno potpisivanje akata, elektronička konferencija, a u tijeku je integracija sa sustavima "e-Poslovanje" i "e-Pristojbe".

Službe za upravni nadzor Ministarstva i drugostupanjski postupak mogu u svakom trenutku izvršiti uvid u svaki predmet što predstavlja financijsku uštedu u smislu troškova puta te ubrzava postupanje tih tijela. Zahvaljujući sustavu, na jednom mjestu dostupan je podatak o svim građevinskim zahvatima u Hrvatskoj bilo da su za njih izdana odobrenja ili su postupci izdavanja u tijeku.

Tijekom 2018. godine učinjene su značajne dopune sustava, prvenstveno objavom podataka iz "eDozvole" na geoportalu ISPU čime je učinjen veliki napredak u stvaranju  jedinstvenog sustava podataka na području čitave RH.
 
Cilj je omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH ("eDozvola"), da iz bilo kojeg ureda postoje ažurna izvješća u sustavu "eDozvole" te da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).
 
Svaki korisnik javnog portala u mogućnosti je priložiti elektroničku dokumentaciju vezanu za zahtjev, što omogućuje bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.


Ispunjavanje zahtjeva

Ispunite zahtjev putem sustava "eDozvola": https://dozvola.mgipu.hr/predaja-zahtjeva