Financiranje projekata u 2019. godini

25. travnja 2019. - S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 15. veljače 2019. godine ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Sukladno rečenoj Odluci, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 20. veljače 2019. javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini.

Sredstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu, a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u Javnim pozivom definiranom postotku prema stupnju razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)), odnosno do najviše 450.000 kuna.

Do zaključno 22. ožujka 2019., do kada je poziv bio otvoren, 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 574 projektna prijedloga. Administrativnom provjerom pristiglih zahtjeva utvrđeno je da 5 (pet) projektnih prijedloga ne zadovoljava administrativne uvjete. Tako je u postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva ušlo ukupno 569 projektnih prijedloga. U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave; s obzirom na prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost, te svaki projektni prijedlog; s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Povjerenstvo je po provedenom postupku ocjenjivanja izradilo rang listu projekata te predložilo Ministru projekte za sufinanciranje. Na prijedlog Povjerenstva za sufinanciranje u 2019. godini Ministar je odobrio slijedeće projekte:

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje odabranih projekata, po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana dužni su dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije, obratite se Ministarstvu na adresu e-pošte: sufinanciranje@mgipu.hr ili na telefon: 01/3782-147.