Financiranje projekata u 2021. godini

6. svibnja 2021. - S ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, 9. ožujka 2021. godine ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.

Sukladno rečenoj Odluci, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 15. ožujka 2021. Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini.

Sredstva za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u Javnim pozivom definiranom postotku prema stupnju razvijenosti (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17)), odnosno do najviše 400.000 kuna.

Do zaključno 4. travnja 2021. godine, do kada je poziv bio otvoren, 390 jedinica lokalne samouprave dostavilo je svoje projektne prijedloge ukupne vrijednosti 290.095.893,60 kuna. Za njihovu realizaciju od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zatraženo je sufinanciranje u ukupnom iznosu od 118.038.971,41 kuna. Nakon provedene administrativne provjere proveden je postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva. U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132 /17), specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost, te svaki projektni prijedlog; s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost s obzirom na ciljeve i prioritete javnog poziva i podudarnost sa strateškim dokumentima, te održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Povjerenstvo je po provedenom postupku ocjenjivanja, u okviru raspoloživih sredstava, izradilo rang listu projekata te predložilo ministru projekte za sufinanciranje. Na prijedlog Povjerenstva za sufinanciranje u 2021. godini ministar je odobrio slijedeće projekte:
 
Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje odabranih projekata, po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana dužni su dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu na adresu e-pošte: sufinanciranje@mpgi.hr.