Javni poziv zaštićenim najmoprimcima i vlasnicima nekretnina (19.03.2014.-23.05.2014.)

U svrhu prikupljanja podataka o zaštićenim najmoprimcima i vlasnicima stanova-fizičkim osobama čijim se stanovima koriste zaštićeni najmoprimci, temeljem Zakona o najmu stanova («Narodne Novine» 91/96), a radi nalaženja primjerenog rješenja problema zaštićenog najma, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 19. ožujka 2014. objavilo je  Javni poziv svim zaštićenim najmoprimcima koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba sukladno Zakonu o najmu stanova i svim vlasnicima fizičkim osobama čije stanove koriste zaštićeni najmoprimci sukladno Zakonu o najmu stanova. 

Podatke o stanovima koje koriste zaštićeni najmoprimci bilo je potrebno dstaviti u roku od 60 (šezdeset) dana od objave Javnog poziva preporučenom pošiljkom ili osobno (radnim danom od 10 do 14 sati) na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, s naznakom „Ne otvaraj -  za javni poziv“. 

Zbog slabog odaziva taj rok je produžen do 23. svibnja 2014., ali i svi kasnije dostavljeni obrasci su prihvaćeni. 

Prema tako obrađenim podacima do 15. rujna 2014. u bazu je upisan 1031 zaprimljeni obrazac odnosno 948 stambenih jedinica, što znači da su u nekim slučajevima podatke dostavili i vlasnici i zaštićeni najmoprimci, a u nekim slučajevima zbog nepotpunih podataka isti nisu mogli biti obrađeni (u cca 25 obrazaca nije dostavljen podatak o broju osoba koji žive u stanu, ili nije dostavljen podatak o površini stana i dr.)