Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012.–2022.

Podloga za izradu publikacije Pregleda tržišta nekretnina je Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/15) koji člankom 20. obvezuje Ministarstvo da najmanje jednom godišnje za prethodnu godinu izdaje Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske.
 
Sa ciljem transparentnog pregleda tržišta nekretnina, Ministarstvo u suradnji s Ekonomskim institutom u Zagrebu objavilo je pet publikacija koje se mogu preuzeti putem niže navedenih linkova:
 

Osnovni cilj objavljivanja publikacije je upoznati javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta. Publikacijom se svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. Objavljivanje publikacija će nositeljima javnih politika omogućiti uspješnije definiranje javnih politika, instrumenata i mjera usmjerenih na one djelatnosti koje u svom poslovanju u značajnoj mjeri koriste određeni tip nekretnine kao proizvodni faktor. Premda ne obiluje strateškim sirovinama i energetskim izvorima, Hrvatska posjeduje kvalitetan prostor i okoliš, te je poželjno da svaki pristup razvitku nalazi uporište u što racionalnijem i ekonomičnijem gospodarenju prostorom.

 
Dodatne informacije: