Održana četvrta informativna radionica u sklopu Poziva “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“

Slika /dokumenti/NPOO/ZIKGP_NPOO/foto_ZIKGP.jpg
U srijedu, 25. listopada 2023. održana je četvrta informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ . Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams, te je na njoj sudjelovalo oko 30 potencijalnih prijavitelja.
 
Dana 16. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu predmetnog Poziva, koja se odnosi na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga, te produljenje roka za podnošenje upita.
 
Rok za podnošenje projektnih prijedloga produžen je s 1. rujna 2023. godine u 15:00 sati na 31. prosinca 2023., a rok za podnošenje upita za pojašnjenjem produljen je s 16. kolovoza 2023. godine u 15;00 sati do 15. prosinca 2023. Upite je moguće podnositi putem sustava NPOO fondovieu, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.
 
Podsjećamo, u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno reforme C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, osigurana je alokacija u iznosu od 2.145.928,70 eura. Pozivom se sufinanciraju aktivnosti koje se odnose na provedbu Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izrada projektne i ostale dokumentacije, trošak stručnog/projektantskog nadzora te trošak koordinatora zaštite na radu, zatim upravljanje projektom i administracija, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te horizontalne aktivnosti.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“, kao i 1. izmjene, dostupna je OVDJE