Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci na javnom savjetovanju od 3. travnja 2024. do 18. travnja 2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi savjetovanje s javnošću za Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci u trajanju od 15 dana, od  3. travnja 2024. do 18. travnja 2024. 
 
  • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja najkasnije do 18. travnja 2024.

Obrazloženje skraćenog trajanja javnog savjetovanja
 
Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci donosi se na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr. („Narodne novine“, broj 35/24., dalje: Zakon).
 
Zakonom se konačno rješava povijesna nepravda koja prema vlasnicima stanova traje u kontinuitetu već preko 70 godina i zbog koje je Republika Hrvatska pod pojačanim nadzorom Odbora ministara Vijeća Europe. Zbog takvog stanja Europski sud donio je sedam presuda protiv Republike Hrvatske u skupini predmeta Statileo i ostali protiv Republike Hrvatske te se i nadalje vode brojni sudski postupci koji prijete štetom u vrijednosti nekoliko desetaka miliona eura koju će u konačnici snositi Republika Hrvatska.
 
S obzirom na višemilijunsku štetu koja prijeti Republici Hrvatskoj, ali i zbog dugogodišnje nepravde prema stranama u postupku, Zakonom su predviđeni kalendarski rokovi u kojima strane mogu očekivati radnje od strane Republike Hrvatske. Tako je člankom 12. stavkom 1. Zakona propisano da se najkasnije do  25. travnja 2024. objavljuje javni poziv za dostavu dokumentacije.
 
Slijedom navedenog, najkasnije 25. travnja 2024. Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci mora stupiti na snagu.
 
Zbog navedenih razloga, skraćen je rok za savjetovanje s javnošću.
 
Člankom 28. stavkom 2. Zakona o instrumentima politike boljih propisa („Narodne novine, broj 155/23. propisano je da savjetovanje s javnošću može trajati kraće od 30 dana kada se zakon ili drugi propis donosi u posebnim okolnostima koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, nacionalnu sigurnost, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu. Stavkom 3. istoga članka propisuje da, u slučaju iz stavka 2. toga članka, stručni nositelj detaljno obrazlaže razloge za skraćeno trajanje savjetovanja s javnošću te ih objavljuje putem portala e-Savjetovanja.
 
Slijedom svega navedenog, roka za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Pravilnik o registru stanova u privatnom vlasništvu u kojima žive zaštićeni najmoprimci je određeno u trajanju od 15 dana čime se ostavlja dovoljno prostora da se zainteresirane osobe očituju, a da se istodobno poštuju Zakonom propisani rokovi.