Graditeljstvo

 

Graditeljstvo podrazumijeva projektiranje, građenje, uporabu i održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, okoliš, priroda, druge građevine i stvari, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Informacije o postupku ishođenja dozvola i mogućnosti gradnje pročitajte u Vodiču kroz gradnju

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izdaje akte za gradnju i uporabu građevina od državnog značenja, a za sve ostale građevine  nadležni su županijski ili gradski upravni odjeli.

Za više informacija o temi graditeljstva slijedite niže navedene linkove: