Kontaktna točka za građevne proizvode

*STRANICE KONTAKTNE TOČKE SU U IZRADI*

Moguće je da neki dijelovi stranica i linkovi ne rade dok sve u potpunosti ne bude ažurirano. Hvala na razumjevanju!
 

Što je Kontaktna točka za građevne proizvode?

Svaka država članica Europske unije uspostavila je kontaktnu točku za građevne proizvode (PCPC - Product Contact Point for Construction).
 
Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj uspostavljena je u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 


Kako funkcionira Kontaktna točka za građevne proizvode?

Kontaktna točka za građevne proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnog tijela iz druge države članice besplatno pružaju sve korisne informacije o nacionalnim pravilima i propisima u području građevnih proizvoda u usklađenom području i neusklađenom području.
 
Kontaktna točka za građevne proizvode odgovara u roku od 15 radnih dana od primitka upita.
 
Upit vezan uz građevne proizvode moguće je poslati e-poštom. Također, za pitanja u vezi građevnih proizvoda možete se obratiti Upravi za graditeljstvo i obnovu, srijedom u vremenu od 12:00 do 16:00 sati na broj telefona: + 385 1 3782 132.
 
Za upite vezane uz ostale proizvode molimo kontaktirajte Kontaktnu točku za proizvode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koje je uspostavilo i Centar unutarnjeg tržišta EU, kako bi građanima, poduzetnicima i institucijama omogućili brže i lakše snalaženje na unutarnjem tržištu Europske unije.
 
Podaci o kontaktnim točkama za građevne proizvode u drugim državama dostupni su na web-stranicama Europske komisije.


Za više informacija o građevnim proizvodima:

 

Ocijenite stranicu 

U svrhu davanja informacija države članice dužne su imenovati Kontaktne točke za građevne proizvode.

Obveza imenovanja kontaktne točke dana je u članku 10. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011) koja upućuje na Uredbu (EZ-a) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka povezanih s primjenom određenih nacionalnih tehničkih pravila na proizvode koji se zakonito prodaju u drugoj državi članici i o ukidanju Odluke br. 3052/95/EZ (dalje u tekstu: Uredba (EZ-a) br. 764/2008).

Osim zadataka definiranih u članku 10. Uredbe (EZ-a) br. 764/2008, kontaktne točke za građevne proizvode trebaju osigurati i informacije o pravilima koja se odnose na ugradnju građevnih proizvoda propisanih nacionalnim propisima te informacije o odredbama kojima je cilj ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu koje se primjenjuju na namjeravanu uporabu svakog građevnog proizvoda na teritoriju svake države članice Europske unije, a što je propisano Uredbom (EU) br. 305/2011.

Kontaktna točka za građevne proizvode dostavlja informaciju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.

Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kontaktne točke za građevne proizvode u drugim državama možete pogledati ovdje.

Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

NAPOMENA: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije odgovorno za sadržaj bilo koje druge internetske stranice na koju postoji poveznica s ovih stranica.

Europska komisija je na svojim internetskim stranicama objavila brošuru za proizvođače i gospodarske subjekte pod nazivom „CE marking of construction products - step by step“.

U brošuri su objašnjeni koraci za označavanje građevnog proizvoda oznakom CE, kao i obveze proizvođača, što čini ovu brošuru vrlo korisnom proizvođačima koji planiraju označiti svoj građevni proizvod oznakom CE ili koji traže popis zadaća koje prethode označavanju građevnog proizvoda oznakom CE. Brošura je na internetskim stranicama Europske komisije dostupna na svim službenim jezicima Europske unije. (Hrvatski : Oznaka CE za građevne proizvode - korak po porak )
 
 

Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
tel: +385 1 3782 132 - srijedom od 12 do 16 sati
e-pošta: cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr


Za više informacija: Datum ažuriranja: 27. listopada 2020.
 

Ocijenite stranicu