Područje stanovanja

Moj otac nije iskoristio uvjete povoljnog otkupa stana u kojem i danas živi. Naša obitelj je prva i jedina koja je u njemu živjela. U vrijeme otkupa nije imao financijskih moguća danas bi mogao otkupiti taj stan prema povoljnijim uvjetima.
Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 4/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 120/00, 78/02) propisan je rok za podnošenje zahtjeva za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a koji ste, kako navodite propustili. Sukladno odredbi članka 30. Zakona o najmu stanova (NN 91/96), osobama koje su stanarsko pravo stekle prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o najmu stanova prestaje stanarsko pravo, te ste stekli položaj najmoprimca sa zaštićenom najamninom temeljem Ugovora o najmu stana zaključenog sa vlasnikom stana.

S tim u svezi, budući mogućnost podnošenja zahtjeva za otkup stana nije iskorištena u zakonskom roku, isti stan više nije moguće otkupiti prema uvjetima i odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Na koji se način određuje minimalna visina zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i koliko ona iznosi?
Minimalna visina zajedničke pričuve za održavanje zajedničkih dijelova stambene zgrade popisana je odredbom članka 380, stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) kojim je propisano da su suvlasnici dužni uplaćivati najmanje iznose pričuve u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihovog posebnog dijela godišnje.  Međutim kako zakonodavac nije odredio, niti je mogao odrediti za svaku nekretninu njezinu vrijednost, pa tako niti minimalan iznos pričuve, to se pri utvrđivanju te vrijednosti u prisutnoj praksi za vrijednost određenog posebnog dijela najčešće uzima podatak o iznosu „etalonske cijene građenja“ m2 stana u Republici Hrvatskoj, iz koje je izvedena i „visina minimalne zajedničke pričuve“.
 
Slijedom rečenog, činjenica je da niti jednim propisom nije nominalno određena vrijednost posebnih dijelova neke nekretnine, već je samo kao parametar za utvrđivanje pojedinih vrijednosti u određenim propisima određena „etalonska cijena građenja“ po m2 korisne površine, a koji podatak trenutno iznosi 6.000,00 kn /m2 ( NN 100/12). Visinu sredstava zajedničke pričuve u pravilu utvrđuju sami suvlasnici nekretnine ( ili na zahtjev suvlasnika nadležni sud), a njezina visina trebala bi se utvrđivati ovisno o potrebama upravljanja i predvidivim  troškovima redovnog održavanja, odnosno godišnjem i višegodišnjem programu održavanja cijele nekretnine, odnosno ovisi o financijskom potrebama za obavljanje poslova redovite uprave za konkretnu nekretninu.