Izvješća o provedbi godišnjih planova upravljanja državnom imovinom

Zakonom o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) definirana su tri ključna dokumenta upravljanja državnom imovinom kako slijedi: Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje od sedam godina, Godišnji plan upravljanja državnom imovinom te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom. Sukladno članku 20 Zakona o upravljanju državnom imovinom, Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2020. i 2021. godinu prihvaćena su na 16. Sjednici Sabora, 5. svibnja 2023.
 
Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom izrađuje Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva I državne imovine. U Izvješću se putem mjera, projekata i aktivnosti opisuje provedba elemenata strateškog planiranja postavljenih u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. Realizacija mjera i aktivnosti utvrđenih u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu te u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu predstavljena je prema posebnim ciljevima iz sektorske Strategije i pojavnim oblicima imovine na upravljanju Ministarstva te u skladu sa zahtjevima sustava strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj.