15.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 21

 
 
Datum objave:
15.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 13.)
 
Služba za nadzor javnopravnih tijela
- Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 19.)
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 20.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 429.)
 
Sektor za lokacijskih dozvola
Služba za investicije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 449.)

Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
Služba za izdavanje građevinskih dozvola
Odjel za građevine državnog značaja
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 455.)

Služba za obnovu i nacionalne kritične infrastrukture
- Stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 461.)

Služba za tipske projekte i ostale akte
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 464.)
 
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- Viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 515.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 23. studenoga 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 21 “, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: -
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -