17.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 8

 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETENINA
4.3. Sektor za planiranje ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1. Služba za pripremu provedbenih akata i mjera za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda
4.3.1.1. Odjel za pripremu provedbenih akata i mjera
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 144.)
 
4.3.1.2. Odjel za pravna i stručna mišljenja
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 146.)
 
4.3.2. Služba za pravnu, administrativnu i tehničku podršku
4.3.2.1. Odjel za pravnu podršku
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 152.)
 
4.3.2.2. Odjel za tehničku i administrativnu podršku
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 156.)
 
4.3.3. Služba za postupanje u izvanrednim situacijama
4.3.3.1. Odjel za koordinaciju operativnih aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 161.)
 
4.3.4. Služba za koordinaciju, analize i izvještavanje
4.3.4.1. Odjel za analizu i izvještavanje
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 171.)
 
4.3.4.2. Odjel za koordinaciju aktivnosti
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 175.)
 
4.4. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
4.4.1. Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
4.4.1.1. Odjel za obnovu obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 180.)
 
4.4.1.2. Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 185.)
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
4.4.1.3. Odjel za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 190.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 192.)
 
4.4.2.2. Odjel za obnovu stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada oštećenih uslijed elementarne nepogode
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 201.)
- stručni suradnik za obnovu 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 203.)
 
4.4.3. Služba za dodjelu novčane pomoći
4.4.3.1. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 208.)
 
4.4.3.2. Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 212.)
 
4.4.4. Služba za zastupanje i državne potpore
4.4.4.1. Odjel za zastupanje
- viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.)
 
5. UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
5.4. Sektor za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i programa pomoći Europske unije
5.4.1. Služba za koordinaciju provedbe sredstava financijske pomoći Fonda solidarnosti Europske unije
5.4.1.1. Odjel za koordinaciju provedbe projekata i programa europske i međunarodne pomoći
- koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 290.)
 
 5.4.1.2. Odjel za rješavanje prigovora, nadzor i izvještavanje
- stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 296.)
 
5.4.2. Služba za provedbu aktivnosti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
5.4.2.1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe reformi i investicija
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 301.)
- viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 302.)

5.4.2.2. Odjel za nadzor i upravljanje nepravilnostima
- stručni suradnik za obnovu -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 306.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 8"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

06.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m.  144., 146., 156., 161., 175., 180., 185., 187., 190., 192., 201., 203., 208., 212. i 215.- 11.10.2022. 
14.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 152. i 171. - 20.10.2022.
18.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 290., 296., 301., 302., 306. - 24.10.2022.
Obustava ili poništenje:     22.12.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 146.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 152.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 171.)
23.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 175.)
23.11.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 185.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 156.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 215.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 302.)
25.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 306.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 144.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 190.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 201.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 290.)
28.11.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 301.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 161.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 180.)
05.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 212.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 208.)
Ishod postupka:   -