22.11.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 22

 
 
Datum objave:
22.11.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 333.)
 
Odjel za izradu strateških dokumenata i projekte
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 337.)
 
Služba za informacijski sustav i regulativu
Odjel za IEC, baze i registre
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 342.)
 
Odjel za regulativu i usklađenje s EU
- Viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Služba za programiranje, zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Odjel za programiranje i praćenje
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 357.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)
 
Služba za pripremu i objavu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje, komunikaciju i vidljivost
Odjel za pripremu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje
- Viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 363.)
 
Odjel za objavu poziva, komunikaciju i vidljivost
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)
 
Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata javnih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 372.)
 
Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)
 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 382.)
 
Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata  energetske obnove stambenih zgrada oštećenih u potresu
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 392.)
- Viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 394.)
 
Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 30. studenoga 2023. neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 22 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 08.12.2023. - Poziv na testiranje i intervju - 14.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 31.01.2024. - Rjesenje o prijmu (rm. 337)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 342.)
01.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 392.)

07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 372.)
07.02.2024. - Rješenje o prijmu (rm. 358.)
Ishod postupka:   -
 
06.10.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi