Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Programom se utvrđuju ciljevi i uvjeti dodjele de minimis potpora za ulaganje u projekte energetske obnove višestambenih zgrada koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Dodatka Nacionalom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Zahtjevom za dodjelu de minimis potpore temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01.  
 
Program je donesen 15. ožujka 2022. godine, a Izmjena i dopuna Programa 29. prosinca 2023. godine.

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en